ZEHİRLİ BULUT YAKLAŞIRKEN

Ali Koyuncu

07-05-2020
Bize yazmak için tıklayınız.

Covid-19 dolayısıyla, ülkemizdeki ekonomik ve sosyal hayat durmuşken; Tavas ilçesi, Avdan mahallesinde, termik santral çalışmaları hızla devam etmekte. Başta Denizli Barosu olmak üzere, bir çok meslek odası, çevreci örgütler, yurtsever insanlar, termik santrallerin çevreye verdiği zararı anlatmaya çalışıyor. Bende yazarak, gündeme katkı vermek istedim.

Avdan termik santrali, Yaklaşık 640 hektarlık tarım alanı üzerinde planlanmış. Kömürün temin edileceği maden sahasının ikisi Tavas, bir tanesi de Kale ilçemiz sınırlarında. Santral kuş uçuşu; Avdan mahallesine 772 metre, Tavas ilçesine 24 km. Proje alanının imar çalışması henüz bitmemiş, ÇED olumlu kararı alınır ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı teklifi, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne gelecek. Tavas efelerinin, tavırlarını göreceğiz! Kalabalıkların önünde, Tavas zeybeği oynamaya benzemez bu iş. Tavasın toprağına sahip çıkacaklar mı?

Termik santral açık kömür işletmesi olarak planlanmış. Termik santralde yapılacak iki ünite için 25 yılda yaklaşık 75 milyon ton kömür kullanılacağı planlanmış. 30 yıl olarak planlanan 2 ünite, kül depolama alanları, açık ocak maden alanları ve dış döküm sahası, hepsi tarım arazisi içinde kalacak. Santral en az 30 yıl Tavas'ın; havasını, toprağını, suyunu, tarım alanlarını kirletecek.

Bir ünitede, saatte 30 ton yatak külü ve 48 ton uçucu kül oluşumu öngörülmekte. Uçucu küller baca dumanı ile havaya yayılarak ağırlıkları ve atmosfer olayları nedeni ile belirli bir mesafeden sonra yere çöker. Bu süreçte içerdikleri kurşun, bakır, çinko, kadmiyum, kobalt gibi metal bileşikleri baca dumanındaki kükürt dioksit ve azotoksit gazlarının toksin etkisini artırır ve asit yağmurlarına dönüşmesine etki yapıyor. Kükürt dioksit ve azotoksitlerin akciğer, karaciğer, astım, solunum yolu hastalıklarına, kalp hastalıkları, kansere sebep olduğu, dünyada bilinen açı bir gerçek.

Termik santrale 6 km mesafede Gökçeburun göleti, 7 km mesafede sulama amaçlı kullanılan Yenidere barajı bulunmakta. Yenidere çayı santral alanına 5 km, maden işletme alanına 2,5 km mesafededir. Termik santralden Kale ilçemiz toprakları ve Aydın Karacasu ilçemiz toprakları da olumsuz etkilenecek. Santralde su kullanım ihtiyacı 131 ton/saat olarak belirlenmiş ve yer altı sularından karşılanması planlanmış. Termik santralde kullanılan yüksek sıcaklıkta ve kimyasal içeren atık sular, yer altı sularına karışacak ve havzadaki önemli su kaynaklarını kirletecektir. Tüm dünya planlı bir şekilde kömüre dayalı, termik santralleri terk ediyor. Ülkemizde ve Tavas bölgesinde son yıllarda rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi yatırımları hızlı şekilde yaygınlaşmakta. Bu enerji yatırımları çoğalmalı. Doğru yol, aklın yolu bellidir.

Yazısından yararlandığım, Mimar Cüneyt Zeytinci başta olmak üzere, bir çok arkadaşımız konu hakkında, teknik ağırlıklı yazdı, çizdi. Bende, göbeklerinin büyüklüğünden 2020 yılında önünü göremeyenler için, Milattan 4000 yıl önceki doğal felaketlerle ilgili Sümerlere ait 14. Tabletteki manzarayı aynen yazarak, tahribat olayına; tarihi derinlik ve farkındalık katmak istiyorum.

"Lord Enki diyor ki, ağır bir ruhla ağıtlarım var; acı dolu ağıtlar, kalbimi doldurur. Toprak nasıl çarpılmış, toprağın halkı şeytan rüzgara teslim edilmiş, ahırları terk edilmiş, otlakları boşaltılmış. Şehirleri nasıl çarpılmış, halkın ölü bedenleri üst üste yığılmış, şeytan rüzgarlara yakalanmışlar. Araziler nasıl çarpılmış, bitki örtüsü solmuş. Nehir nasıl çarpılmış, hiç bir şey yüzmez olmuş artık, saf, parlayan sular zehre dönüşmüş. Siyah kafalı insanlarıyla Sümer boşalmış, tüm hayat gitmiş. En görkemli şehirlerinde sadece rüzgar uğuldar, tek kokuysa ölümdür. Bir zamanlar hayat veren yemyeşil iki büyük nehrin kıyısında sadece yabani otlar büyüyor. kimse yollarda görünmüyor, gelişmiş Sümer terk edilmiş, bir çöl gibi. Bu topraklar insan için bir bilinmeyen felakete düştü... Benim şehrim Eridu'ya zehirli bulutlar yaklaşırken onu durdurmak için hiçbir şey yapamadım..." Kaderimiz seçimlerimizden oluşur. Sizler hatayı seçerek, Tavas'ın çocuklarının, kaderleri ile oynamayın.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ZEHİRLİ BULUT YAKLAŞIRKEN
Ali Koyuncu - Diğer Yazıları
Bütün Ali Koyuncu Yazıları