5 Ağustos 2021 Perşembe

YAŞASIN SOSYAL MEDYA

Ali Koyuncu

30-12-2020
Bize yazmak için tıklayınız.

Her boşluğu başka bir cisim doldururmuş. Taraflı medyanın yerini de, sosyal medya doldurdu. Ülkemizde Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter kullanıcılarının sayıları her gün artıyor. Bazıları tarafından sosyal medya kullanımı bağımlılık, boşa harcanan zaman olarak değerlendirilse de; yaşamın gerçeği hiç öyle değil. Dünyanın bilgi çağına geçiş sürecini yaşadığı bu yıllarda; sosyal medyaya karşı çıkıp, eleştirerek bir sonuç alamayız. Darvin, "güçlü olanlar değil, uyum sağlayabilenler ayakta kalır" demiş. Bu görüş internet kullanımı ve sosyal medya aracılığıyla kurulan insan ilişkisinde de geçerli. Sosyal medyanın işlevini, etkisini göz önüne aldığımız da, uyum sağlamak kaçınılmaz. Sosyal medya zannedildiği gibi yeni bir oyuncak çeşidi değil. Sosyal medyanın mülkiyeti büyük tekellerin elinde olsa da; içeriği bilgiye erişimi kolaylaştırmış, bilgiye erişimdeki tekelciliği kırmış, bilgi edinmedeki devletin hiyerarşisini ortadan kaldırmıştır. Bilgiye erişimi demokratikleştirdiği gibi, bireye bilgiyi üretme, bilgiyi geliştirme, yayma fırsatı vermiştir. Sosyal medya bilgi çağında, bilginin zamandan ve makamdan bağımsız dolaşımını sağlamıştır. Bu önemli bir sonuç ve olgudur. Sosyal medyanın gücü buradan gelmektedir.

Çağımızda bilgiye erişimde, en kısa yol internettir. 2020'li yıllarda dünya nüfusunun yarısı internet kullanmaktadır. Tüm dünyada sosyal medya kullanıcılarının sayısı, nüfusun %40'ı seviyesindedir. Dünyada üç milyara yakın insan, cep telefonu üzerinden sosyal medya kullanmaktadır. Yeni yatırım yapacakların, üreticilerin, pazarlama şirketlerinin, iletişim şirketlerinin ve bireylerin bu olguları göz önüne almadan gelecek ile ilgili plan yapmaları mümkün değil. Türkiye'de facebook en çok kullanılan sosyal medya. Toplumun %50'ye yakınının Facebook hesabı var. Ülkemizde internet kullanıcılarının 4/5''ü Whatsapp kullanıyor. 2020 verilerine göre yetişkin nüfusun %40'dan fazlası Instagram kullanıcısı. Nüfusun en az %20'sinin Twitter hesabı var. Snapchat ve eş, arkadaş bulma platformu Tinder gibi sosyal platformların kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor. Ayrıca bir Çok kişi, birden fazla sosyal medyada aktif.

Sosyal medyanın gelişmesi devlet destekli, banka kredileriyle ayakta durabilen gazete ve televizyonların hesaplarını bozdu. Varlıklarını ve rollerini tartışılır hale getirdi. Sosyal medya, sadece yediğimizi içtiğimizi sergilediğimiz, görünür olmanın aracı değil. Kitleler bu olumsuz süreci yaşayarak, deneyim kazanarak aşacak; zaman içinde işlevine, uygun kullanmayı öğrenecektir

Bilgi çağında, internet ve sosyal medyanın yaygınlaşması yeni ilişki ve iletişim formatları ürettiği için, yeni örgütlenme modelleri geliştirdi. Siyasi partilerin, sendikaların, şirketlerin ve sivil platformların bu yeni ilişki ve iletişim formatlarını, çalışmalarında göz önüne alması kaçınılmaz. Sosyal medyanın; çevre kirliliği, kadın hakları, kadın cinayetleri, hayvan hakları, engelli hakları ve hak arama mücadelesine katkısı bu günden çok büyük. Yaşasın sosyal medya!

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - YAŞASIN SOSYAL MEDYA
Ali Koyuncu - Diğer Yazıları
Bütün Ali Koyuncu Yazıları