9 Aralık 2021 Perşembe

Tabip Odası’ndan yeni uygulamaya tepki!

Sağlık Bakanlığı, 9 Eylül itibariyle devlet hastanelerinde sağlık idarecileri tarafından hasta poliklinik randevuları MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak şekilde ayarlanan düzenleme yaptı. Düzenleme ile doktorların günde 90 hastaya bakma yolu açılmış oldu. Yaşanan bu değişimin ardından Denizli Tabip Odası, yazılı bir açıklamayla düzenlemeye tepki gösterdi. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İyileştirme beklenirken…”
“Her anlamda yıpratıcı pandemi sürecinde sağlık çalışanları tarafından daha fazla tolere edilebilmesi mümkün değildir. Çalışma saatlerinin azaltılarak 6 saate indirilmesi, dinlenme sürelerinin yeterli bir şekilde ayarlanması, dinlenme mekanlarının pandemiye göre yapılandırılması ve kişisel koruyucu ekipmanlarının eksiksiz sağlanması gerekmekteyken; 9.09.2021 tarihinde yayınlanan bir düzenleme ile devlet hastanelerinde sağlık idarecileri tarafından hasta poliklinik randevuları MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak şekilde açılması talimatı verilerek günlük poliklinik sayılarının yaklaşık 90 hastaya bakılacak şekilde planlandığı tespit edilmiştir. Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü uygun bir hasta muayenesi için anamnez, muayene, tetkik istemi düşünüldüğünde ayrılması gereken sürenin en az 15-20 dakika olmasını tavsiye etmektedir.
“Halk sağlığı açısından tehlike arz ediyor”
Dikkate alınması gereken bir diğer husus ise poliklinik hasta sayısının 90’lara çıkarılması ile hastane gibi kapalı ortamlarda Covid-19, mevsimsel girip gibi hastalıklar için temas ve bulaş riskini artırmasıdır ve halk sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Hastanelerde yeni çalışma düzeneği bu haliyle hekimi hızlı hasta bakmaya ve kaçınılmaz olarak hata yapmaya sevk edecektir. Bu uygulamayla birlikte doğabilecek aksamalar hasta hekim arası barışı bozacak dolayısıyla sağlıkta şiddeti daha da körükleyecektir.
“Kölelik düzeninde çalışıyorlar”
Bu olumsuz düzenlemeler hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının çalışma şevkini iyice kırmaktadır. Pandemi yorgunluğunun üzerine binen kötü çalışma koşulları, emeğe karşılık gelmeyen ücretler, hekimlerde değersizleştirilme algısını pekiştirmektedir. Son yıllarda hekimlik işgücü, sağlıkta dönüşüm süreci ile iyice ucuzlaştırılmış olup hekimler performansa dayalı çalışma sistemiyle, devlet ya da özel sektörde adeta kölelik düzenine zorlanmaktadırlar. Bu sebeple hekim istifaları ve emeklilik taleplerinin hızla arttığı bilinmektedir. Emekli olan hekimler de geçinemedikleri için çoğunlukla emeklilik sonrası çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu kez de bir ceza gibi emekli maaşlarında ciddi kesintiler yapılmaktadır.
“İntihara sürüklüyor, istifalarartıyor”
Tıp Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık öğrencileri asistanlar tüm bu karanlık tablonun farkında olarak giderek umutsuzluğa sürüklenmektedir. Bu genç hekim adayları ve hekimler arasında intiharlar giderek artmaktadır. Yeni mezun birçok hekim de yurtdışında çalışma arayışındadır. Oysa hekimler yıllarca süren zorlu ve pahalı bir eğitim sürecinden geçerek mezun olmaktadırlar. Ailelerinin ve ülkenin öz kaynakları açısından özveriyle yetişen hekim işgücünü ucuzlaştıran, değersizleştiren bu bakış açısının bir an önce değiştirilmesi ve her türlü kaybın önüne geçilmesi gerekmektedir. Toplum sağlığı açısından bir bütünün unsurları olan hekimlerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının fiziki ve ruhsal sağlığının korunması çok önemlidir. Yetkililerden toplum ve insan sağlığını gözardı eden MHRS popülist düzenlemesinden bir an önce vazgeçmelerini, emeğe karşılık gelen hak edişlerin verilmesini talep ediyoruz. Denizli Tabip Odası olarak kanunun bize verdiği yetki ve sorumluluk gereği hekim haklarının, hekimliğin ve toplum sağlığının korunması adına Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık idarecilerini sağduyulu olmaya çağırıyoruz.”Serhat KÖSE

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - Tabip Odası’ndan yeni uygulamaya tepki!
- Diğer Yazıları
Bütün Yazıları