5 Ağustos 2021 Perşembe

Nasıl yapmışlar biz nasıl yaparız?

Mustafa Örki

01-05-2021
Bize yazmak için tıklayınız.

Muhammed Hamîdullah merhum Mekke ve Medine civarında vefat eden on bin kadar sahabeden bahseder. Diğerleri gönüllü olarak dağılmışlar ve gittikleri yerlerde vefat etmişlerdir. Bir misal verelim: İbni Sa’d’ın Tabakat’inda anlatılıyor.‘Biz hiçbir ananın çocuklarının kabirlerini Hz. Abbas (r,a)’ın Lübabe’den olan çocuklarının kabirleri kadar birbirinden uzak görmedik. Fadl Şam’da, Abdullah Taif’de, Ubeydullah Medine’de, Kusem Semerkant’da, Mabed ile Abdurrahman İfrikiyye’de yani Kuzey Afrika’da. Aynı anneden altı kardeş, her birinin kabri farklı bir coğrafyadadır. Medine-Tunus 4 bin 200 km, Medine-Semerkant 4 bin km.

Bu davranışı yapmalarının bir açıklaması mutlaka olmalı, Kur'an Kerim’in birinci derecede etkilediği bir gerçek. “Gerçek inananlar, Allah’ı her şeyden daha çok seviyorlar.” Bakara/2,165Ve çok bağışlayan, çok seven O'dur.85,14. Bu ayette geçen “Vedûd” kelimesi Allah’ın isimlerinden

İlim sahipleri bu ibare hakkında şöyle açıklamışlar. Zımnen O Ğafur olduğu için Vedûd değil, Vedûd olduğu için Ğafur’dur. Yani sonsuzca seven ve sevilen olduğu için çok bağışlayandır. Bağışlaması sevgisinin sonucudur.

Allah seven ve sevilendir, sevilmeyi istemesi gene biz kullarının yararınadır. Nasıl mı? Fatır suresinde Rabbimiz “Ey insanlar Allah’a muhtaç olan sizlersiniz! Allah’a gelince O ”Ğani” kendi kendine yetendir. Her şey ona hamd ile memurdur.” Fatır/35,15 El-Ğani kelimesinin Kuran’da iniş süreci içinde ilk geçtiği bu ayettir. Gına ihtiyaçtan fazlasını sahip olmayı değil kendi kendine yeterli olmayı, başkasına muhtaç olmamayı ifade eder. Araplar çöl hayatı yaşadığı zamanlarda fazla varlığı yük olarak addederlerdi.

Allah c.c Hz. Muhammed sav için “Seni fakir bulup zengin etmedi mi)” Duha,8 gerçek zenginliğinin tarifini bir hadisi şeriften öğreniyoruz. “nefis zenginliğidir” yani kanaatkârlıktır. Müfessirler muhtaç olan insandır Allahın gınasına muhtaç olduğunu işaret etmek içindir. İnsanlar ibadet dâhil insan içindir. Ondan başka nimet veren yoktur o sebeple hamd edilmeye layıktır.

Zenginlik malı imkânı çok olandan ziyade vermesindeki tavırdır. Nasıl Allah yarattıklarının ihtiyacı olan şeyleri verirken zorlanmadan veriyorsa bu anlayış Hz. Muhammed sav içinde geçerlidir. Az veya çok vermesinden ziyade verirken zorlanmamasıdır.

Verdiğimiz âyet ve sahabe örneğinden harekât ederek nice erler var ki Allah c.c. cidden çok seviyorlar. Ama bir de bizim gibi olanlar var. Onu sevmenin ispatı emir ve nehiylerini titizlikle uymaya bağlıdır. Sevenler Allah’u Teâlâ’nın kullarına şevkat ve merhametini bilmişler hissetmişler sonra sevdikleri için Onu için, O’nun yolunda dağları ovaları çölleri açmışlar. Hiç de zor gelmemiş

O bizi seviyor biz Onu neden sevmeyelim? Bir misal ile anlatmaya çalışalım. Rabbimiz bizi kendini tanırken “ O Ğanidir, Gafurdur ve Vedûd’dür ” . Bizi yaratırken severek zorlanmadan yaratmış iyilik etmiştir. Hamd edilemeye müstahaktır.

Dün için iman edenler Allah c.c kullarını sevdiğini iyilik ettiğini bilmişler. Sonra iman etmişler cidden sevmişler. Muhtaç olanın kendileri olduğunu idrak etmişler, ihtiyaçlarını Gani olan Allah’ın verdiklerini fark etmişler. Ve onlarda yapmaları gerekeni yapmışlar, şimdi sıra biz yaşayanlarda.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - Nasıl yapmışlar biz nasıl yaparız?
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları