KULLUĞUMUZ

Mustafa Örki

29-07-2021
Bize yazmak için tıklayınız.

Az bir süre önce Kurban ibadetini coşku ile ifa ettik. Birçok insanımız bir şekilde bu ibadeti yerine getirdi. Ne güzel değil mi? Kurban günleri içinde Teşrik tekbirleri bayramlaşmalar devam etti. Bayram bitti ve biz normalleştik. İbadetler karşısında ki tavrımız sayı ve kalite itibari ile olması gereken yerde değiliz. Arkası gelmiyor devam ettiremiyoruz.

İbadet kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim. İbadetdinî bir terim olarak insanın Allah’a saygı, sevgi ve itaatini göstermek, O’nun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu belirli tutum ve gerçekleştirdiği davranışlar için kullanılır.

İnsanların hayırlısı ibadet karşısında az da olsa devamlı olanı efdaldir nebevi düsturu var. Buhârî Rikak 18. Ne yapabiliriz sorusu önemli ilim sahiplerinin tespitine göre İslâm ilkesi de kolaylık dini olmasıdır. İnsan gücü ve kuvvetiyle doğru orantılı olan İslâm, insanları zora, sıkıntıya, çileye, cefaya sokmak için gelmiş değildir.

İslamın gayesi insanların iç dünyalarının saflığını, berraklığını korumak, insanın temiz kalmasını sağlamak ve insanları ulvî mertebelere çıkarak insan-ı kâmil olma noktasına ulaştırmaktır.

Bazı insanlar da dindeki ibadetlerin zorluğundan, meşakkatli ve uzun oluşundan yakınarak bu nedenle ibadetlerden uzak kaldıklarını ifade ederler. Kimileri de ibadet için camiye gittiklerinde-özellikle yaz mevsiminde-temizliğe gerektiği şekilde riayet edilmediği için halıların, çorapların kokması gibi bazı rahatsız edici etkenlerin kendilerini camiden soğuttuğunu söylerler. Bunlara ilâveten günümüzde bazı ibadetlerin gereğinden fazla uzatıldığı, bazı ziyadeler yapıldığı, Hz. Peygamber zamanında olmayan bazı uygulamalara yer verildiği müşahede edilmektedir. Bu durum da pek çok kişiyi sıkmakta, usanç ve bıkkınlık vermekte, neticede insanlar ibadetten uzaklaşabilmektedir. Aslında bütün bunların kökeninde bilgi eksikliği ve İslâm’ın yanlış anlaşılması yatmaktadır. Problem bilginin doğru bir şekilde insanımıza ulaştırılamamasıdır

İbadet insanı Allah’a yaklaştıran ve kişiyi olgunlaştıran, insan-ı kâmil olma noktasına yönelten bir olgudur. Yaratılışın gayesi Allah’ı tanımak ve O’na ibadet etmektir. Eğer yaptığımız kulluğumuz bizi iyi insan olmamıza sağlamıyorsa sıkıntımız vardır

İbadetin lügat manası itaat etmek, boyun eğmek ve kulluk demekti Istılah manası da Allahu Teâlâ’ya

saygı, ta’zim ve hürmet göstermek, O’na kullukta bulunmak ve şükretmektir. İmanın tezahürü olarak dışa yansıyan kısmına ibadet diyoruz.

Netice insanımızın, dinini doğru kaynaklardan ve ehil kişilerden öğrenmesiyle mümkündür. Aksi takdirde ibadetlerin âdet, âdetlerinde ibadet haline dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır.

İbadetlerimizin azlığının birinci sebebi bilgi eksiliğinden kaynakladığını bir realitedir. Bilgiyi anlama irfan boyutuna çıkarmalıyız. Eksik olan nasıl söylediğimiz yanında niçin dediğimizi bilmektir. Bir misal vereyim: bir tevhit eylemi olan namazlarımız başında üç tane kelime var. Tekbir Allah’u ekber, Sübhanallah, dua etmek ve Hamd etmek var. Bizi seven sevdiği için sayısız ve büyük nimetler veren Allah’a saygımızı sevincimizi ancak ona ibadet ile gösterebiliriz. Ve işin ilginç olanı Rabbimizin bu lütfü bir defa değil sürekli olarak devam ediyor. O zaman ibadetimiz de severek istekle devam etmelidir.

Tekbir Sübhanallah ve Hamd kelimeleri ile Allah c.c yüceltiyoruz. O büyüktür eksik ve noksan bir tarafı yoktur ve Rahmeti ile vermektedir. Sübhanallah kelimesinin veya duasının bize bakan tarafı ise muhtaç olan biz olduğumuz gerçeğidir.

Bir an evvel gerçekleri görmeli ve ibadet kulluğumuzu sürdürmeliyiz. Ve Rabbimizin yaratılış gayemizi ancak bilgi bilinç ile yerine getirebiliriz. “Ey İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz! Umulur ki böylece takvalı (duyarlı) olursunuz” Bakara/221

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - KULLUĞUMUZ
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları