HAZIRLIK

Mustafa Örki

05-05-2021
Bize yazmak için tıklayınız.

“Ey örtülere bürünen (insan). Gece biraz ilerleyince(namaz için kal… Ağır ağır Kur'an oku. Çünkü biz sana sorumluluğu ağır olan bir söz vah yedeceğiz (gündüzün sana uzun ve zor bir meşguliyet var)” Müzemmil 1.2.4.5

İlk nazil olan surelerdendir. Bu surenin ne dediğinin mealini verdik. Peki, ne demek istiyor? Âlimlerimiz şöyle demişler. Geceleyin kalk/gece kıyamı/Teheccüd namazı kıl. Ama ağır ağır oku yani Tertîl üzere, anlamak için. Neden gece? Gece bir diriliştir, gecesi olmayanın gündüzü olmaz.

İki tane zorluk var biri gece uykuyu bölmek, bu insana ağır gelir, insan tabiatı ile çatışır. Mücahede etmesi gerekiyor. İkincisi gündüzün meşgalesi farklı ve daha zordur.

“Ağır söz” ile başta Peygamber’e- zor ve ağır mükellefiyetler getiren emir ve yasaklar getiriyor. Her şeyden evvel o bu sorumlulukları kendisi yükleniyor ve ümmetine de naklediyordu. Bu da ona ağır geliyor ve kendisini yoruyordu. Mekke aristokrasisi peygamberimizi neler yaptığını siyer kaynaklarımızdan öğreniyoruz.

Onun sorumlu tutulduğu gece kalkışı da Kuran’ın getirdiği ağır ve zor mükellefiyetlerden biridir; çünkü gece uyku, dinlenme ve sükûnete erme vaktidir. Geceyi ihya eden kişinin mutlaka tabiatıyla çatışması ve nefsiyle mücahede etmesi gerekir. Gece kıyamı peygamberimize içini kuvvetlendirmiştir. Sakin ve huzurludur, zaman zaman insani zorluklar yaşasa da gelen ayetler, lütfü onu rahatlatmıştır.

Gece kalkmanın anlamı hikmeti nedir? Müfessirler bu konuda şöyle demişler. “Hikmet: hüküm hükümet sağlamlaştırmak, kötülükleri ortadan kaldırmak iyilikleri elde etmek manasınadır. Her nerede kötülüğe gidermek iyiliğe elde etmek varsa işte orada hikmet vardır. Bundan dolayı bir şeyin içinde gizlenen ve sonuç bakımından ortaya çıkacak fayda ve iyiliğe hikmet denir.”

“Hikmeti menetmek engellemek hikmeti sahibini sapmaktan koruduğu bu ismi almıştır, ilim olarak anlayanlar da olmuştur. Kur'an ise “insanları eğitip olgunlaştıran nefisleri ıslah eden peygamberlik manasında kullanmıştır” insan için hikmet iyi şeyler yapmaktır. Fahrettin’i Râzî ise ya ilimdir ya da yerli yerince yapılan iştir” demiştir

Zemahşerî Hz. Muhammed sav Allahın en sevdiği kuludur. Onu İsmet ile korumuş hikmetle güçlendirmiştir der. Çünkü O’nun “Yükü Ağırdır”. Bu bir emanettir tekliftir, dağların bile dayanmadığı bir yüktür. 33,72.

Bu ağır ve bir o kadar şerefli görevin ön bilgi ve hazırlık gerektiği de muhakkaktır. Bu bizim için de öyledir, her ibadetin, günlük meşguliyetin bir zorluğu olduğu bir hakikattir. “Ağır söz” kuranın yüceliği ve önemi ve değerinden dolayıdır. İçeriği zengindir, getirdiği sorumlukları ağırdır.” Şevkânî 5,365. Bizlerde vahyi anlar Resulün izinden gidersek zorlukları aşabiliriz. Kulluk zordur, insan meşakkate dayanıklıdır ama sorumluluk ağırdır. Misal oruç tutmak, rabbimiz bizi bu ibadetle bizi nereye hazırlamaktadır? Yani hikmeti nedir? Her ibadetin içinde olduğu gibi oruç kişinin mutlaka tabiatıyla çatışması ve nefsiyle mücahede etmesi gerekir. Nefis bir bahane üretir.

Oruç yol azığımız olarak bir terbiye aracı ve daha zor olanlara alıştırmadır. Bedenen ve ruhen zorlandığımız bir anda kalkıp bir şeyler yiyip niyetlenebiliyorsak, yanı bunu başarabiliyorsak daha zor olanlar bize zor gelmeyecek, gözümüz korkmayacaktır. Rabbimiz işimizi kolay kılacaktır.

İşin belki de en ilginç tarafı ise gece namazı ayaktayız, ağır ağır okuyoruz. Oruç içinde benzer davranış. Dağlar misali, demişler ki dağlar başından beslenir. İnsanda öyle değil mi? Kur'an okuma aklı besleme, dil ile yeme içme ağızdan yani biz sanki dağ gibiyiz. Eğer yukarıdan beslenmezsek susuz ve aç kalırız.

Ramazan ayı sahura kalkan kardeşlerimize tavsiyemizdir. Teheccüd kıyamün leyl kılmaları sünneti ihya olması yanında bizi zor şeylere hazırlayacaktır.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - HAZIRLIK
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları