EGE ADALARI GERÇEĞİ

Ali Koyuncu

09-10-2019
Bize yazmak için tıklayınız.

Azınlıkta da olsalar Hilafet ve şeriat yanlıları; Atatürk'ü ve Cumhuriyetin değerlerini, değersizleştirmek için, Lozan üzerinden saldırılarına devam ediyor. "Lozan hezimettir, Lozan'da Ege adaları kaybedildi. Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı". Üzücü olan: Cumhuriyet sayesinde, Devlet yönetiminin belirli kademelerinde yer alabilmiş olanların bu hilafetçilere itibar göstermeleri.

Bu itibarsızlaştırma çabaları ancak, tarihi gerçeğin usanmadan anlatılıp, yazılması ile boşa çıkarılabilir. O halde yazının konusu olan, Ege adaları gerçeği nedir?

Osmanlı imparatorluğunun yükseliş döneminde; Ege denizindeki adalar teker teker fethedilerek imparatorluk egemenliğine alınmıştı. İmparatorluğun gerileme ve çökme döneminde ise bir çok ülke, "hasta adam" olarak gördükleri Osmanlı imparatorluğunun topraklarına göz dikmişti. Afrika'nın kuzeyindeki topraklarda gözü olan İtalya, 1911 yılında Trablusgarp'ın kendisine verilmesini resmen Osmanlı İmparatorluğundan istedi. Bu isteği Fransa ve İngiltere de desteklediler. Padişah tarafından bu talep kabul edilmeyince, 29 Eylül 1911 tarihinde İtalya, Osmanlı devletine Libya'da savaş açtı. Bu işgale karşı direnmek için başta Mustafa Kemal, Enver Paşa, Fethi Okyar gibi bir çok yurtseverler "gönüllü olarak" direnişe katılmak üzere Libya'ya geçtiler. Bu arada, İtalya Trablugarp'ta ki direnişi kırmak için başta Rodos Adası olmak üzere, on iki adaları işgal etti.

On iki adaların işkalinden sonra, Balkan Savaşı patlak verir. Osmanlı İmparatorluğu bir çok cephede savaşmak zorunda kalır. Padişah 5. Mehmet Reşat, imparatorluğun birçok cephede savaşacak gücü olmadığını düşünerek İtalya ile anlaşmak zorunda kalır. 18 Ekim 1912 tarihinde yani Lozan Anlaşmasından 10 yıl önce, 18 Ekim 1912 tarihinde İsviçre'nin Uşi kentinde 12 adalar, Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalyanlara anlaşmayla vermek zorunda kalır. Bu anlaşma ile Osmanlı imparatorluğunun Afrika'da hiç bir toprağı kalmadığı gibi, 12 Adalarda İtalyanlara teslim edilmiş olur. Bu tarihsel yazılı, kayıtlı gerçeği bilmelerine rağmen bir grup hilafet ve şeriat özlemcisinin, "Lozan'da 12 Adalar verildi" demesinin arkasındaki sebeplerden birisi Atatürk'e dolaylı olarak saldırmak ve 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasının intikamını almak olsa gerek.

8 Ekim 1912 tarihinde Balkan Savaşı başlayıp, 18 Ekim 1912 de Uşi Anlaşması ile 12 Adaların İtalyanlara bırakılmasından sonra Yunanlılar da, 12 Adalar dışındaki, tüm Ege adalarını işgal ettiler. Osmanlı imparatorluğu Balkan savaşında yenilince de 14 Kasım 1913 tarihli Atina anlaşmasıyla; Bozca ada, İmroz ve Meis adaları dışındaki tüm Ege adaları Yunanistan'a verildi. Atatürk daha Samsun'a çıkmadan önce, 12 Adalar ve Ege adaları Padişah tarafından İtalya ve Yunanistan'a verilmiş, teslim edilmişti.

Son yıllarda sistemli olarak; Cumhuriyetin temel felsefesine, Cumhuriyeti kuran Atatürk ve silah arkadaşlarına, "iki ayyaş" diye saldırılmasının sebebinin; Cumhuriyetin kurulmasıyla halifeliğin tarihe gömülmesinin olduğunu, ülkemizdeki büyük çoğunluk bilmektedir. Zaten Kadir Mısırlıoğlu açıkça ve dürüstçe söyledi."Keşke Yunan galip gelseydi, ne hilafet yıkılırdı, ne şeriat yıkılırdı". Bu gün tehlikeli olan; niyetlerini saklayıp dolaylı yoldan, Cumhuriyetin değerlerine saldıranlardır. Türk gençliği; uyanık ve bilinçli olmak zorunda.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - EGE ADALARI GERÇEĞİ
Ali Koyuncu - Diğer Yazıları
Bütün Ali Koyuncu Yazıları