DİRİLİŞE DAVET

Mustafa Örki

08-05-2020
Bize yazmak için tıklayınız.

“Siz ey iman edenler! O sizi hayat veren bahşeden bir (diril)işe davet ettiğinde, Allah’a ve Elçi’ye icabet edin! Enfâl/8,24

İslâm bir diriliş harekâtıdır, Allah’ın tüm emir ve nehiyleri genelde insanı dirilişe götürür. Hatta ölüm bile dirilişten önceki duraktır. Her namaz-zekât, oruç-hac gibi ibadetler bizim için diriliştir. Tüm ibadetler özünde bazı günahların silinmesine, sevaba derece kazanmaya vesiledir.

İbadet hayatımız bizi dirilişe itiraz etmeyi götürmüyorsa bir terslik vardır. Müslüman’ların ibadeti var ama sanki üstlerinde bir ölü toprağı var gibi. Sebebi ibadetlerin kabuğunda kalışımızdan olsa gerek, nerdeyse her bir Müslüman yol yorgunu gibi.

Mevsimleri yaşıyoruz, kış ve baharı gören bir insan kâinatı okuyor demektir. Ölü gibi gördüklerimiz nasıl da canlanıyor. “Canlı kalabilmek için diri olandan kopmamak lazım “ der Sezai Karakoç. Tabiatın canlı –diri ile olan irtibatı var. O zaman Müslümanlar büyük görev düşüyor “hayat süren leşler sizi kim diriltecek” der ya şair. Biz diri kalmalıyız ki ölü gibi olanları diriltebilelim?

Bakara Suresinde Rabbimiz bize kendini şöyle tanıtır. “Allah, kendinden başka ilah olmayan, mutlak diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağıdır; ne gaflet basar O’nu, ne de uyku” 255

Uyumayan unutmayan bir Allah’ın gözetiminde yaşamak asıl hedef olmalıdır. Bu ayet namazlarımızın sonunda ayetelkürsiyi okuyoruz, tekrar tekrar hatırlıyoruz. Peki, irtibat nasıl sağlanacak? Hangi davranışlarımızla olacak? İbadetlerle. Asıl sıkıntı zaten burada başlıyor, zekât yılda bir kez, onun için zengin olmak gerekiyor. Hac için ise yol bulmak lazım, oruç için on bir ay beklemek gerekiyor. Geriye ne kaldı? Salât/namaz. Hâlbuki gafil olmamız gerekiyor, biz ise onun kabuğunu kıramadık. Elbette bir kalıbı olacak ama özünü ne zaman idrak edeceğiz?

Gafil olmamak için dikkatli düşünen, uyanık olmak gerekir. Allah’ı unutan gayri meşru zevke dalan, nasıl uyanık olabilir? Osmanlı dedelerimiz Hz. Muhammed sav sevgilerinden dolayı Mekke ve Medine özel bir önem atfetmişler. 2. Mahmut zamanında yapılan peygamberimizin kabrinin üstünü yeşile boyamışlar. Niye? İnsanların yeniden dirilişine sebep olduğu için.

Sezai Karakoç fikir dünyasını “Diriliş” kavramı üzerine oturtmuştur. Yiğit düştüğü yerden kalkar sözü istikametinde anlarsak milletimiz yeniden Müslümanlara, insanlığa analık yapacaktır. Ama önce kendisinin dirilmesi lazım, ibadetler içinden salâtı/namazı diriltmeliyiz. Namazda dirilişi gerçekleştirmeliyiz. Neden namaz çünkü süreklidir, bu ibadette zorlanmayan diğerlerini rahat yerine getirir.

Ramazan ayında ise sıkıştırılmış bir ibadet ayını yaşamaktır. Günahlarımızdan arınıyoruz, sevap kazanıyoruz, kısaca diriliyoruz.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - DİRİLİŞE DAVET
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları