ATATÜRK’ÜN UZGÖRÜŞÜ (1)

Ergül AYKOL

17-09-2021
Bize yazmak için tıklayınız.

İngiliz, Fransız ve Almanlar vision diyorlar. Ülkemizde halk arasında ileri görüş denilmektedir. Türk Dil Kurumu, uzgörüş, sağ görüş, uzak görüşlülük gibi kavramlarla geleceğe yönelik doğru tahminlerde bulunabilme yeteneğinden söz etmektedir. Uzgörüş,bir çeşit üstün sezme yeteneğidir. Parapsikolojiye göre,bazı insanlarda olağanüstü güçler olduğu kabul edilmektedir.

Uzgörüş bir kehanet midir? Eğer kehanetse; bu ancak kâhinler ya da medyumların bileceği bir iştir. Fakat vision ya da vizyon yahut uzgörüş, uzat görüş kehanetle değil zekâ ile ilgilidir. Tarih boyunca zeki liderler, komutanlar, politikacılar, bilim adamları uzgörüşlü olmuşlardır.

Örneğin Hz Muhammed yüzlerce yıl öncesinden İstanbul’un Müslümanlar tarafından fethedileceğini görebilmiştir. Ebu Cehil : “Mademki peygambersin elimde kaç taş olduğunu bil.” demiş . Hz. Peygamber doğru olarak cevap verince şaşırmıştır. Nasıl bildiğini soranlara Hz. Peygamber: “Bu bir ilimdir.”diye karşılık vermiştir.

KURMAY YÜZBAŞI Mustafa Kemal daha 1907 yılında II. Abdülhamit döneminde bugünkü Türkiye Cumhuriyeti haritasını çizmiştir. Misak-ı Milli sınırlarını belirleyen bu haritada, küçük bir fark vardır.MUSUL-KERKÜK sınırlarımız içinde görünmektedir. Lozan’da bu iki Türk kentinin kurtarılması için İNÖNÜ büyük çaba göstermiştir. Tartışmalar çıkmış, İngilizlerin ısrarı üzerine MUSUL-KERKÜK atiye bırakılmıştır. Şeyh Sait’i kışkırtan İngilizler Kürt vatandaşlarımızı isyana teşvik edip, desteklemişlerdir. Şeyh Sait isyanı yüzünden MUSUL-KERKÜK kaybedilmiştir. Atatürk yeni savaştan çıkmış Türk Milletini yeniden savaşa sokmak istememiştir.

Kurmay Yarbay Mustafa Kemal 1915’te Çanakkale’de 19. Tümen Komutanı iken Hıristiyanların YENİLMEZ ARMADA adını verdikleri güçlü bir donanma ile saldırıya geçmeden iki ay önce Cevat Paşa’ya düşmanın nereden saldıracaklarını söyledi. Fakat inandıramadı.İtilaf Devletleri Donanması yenilip çekilince, 1000 yıl önceki Haçlılar gibi İngiliz ve Fransızların kara ordularının Çanakkale’ye sonradan Anzak Koyu adı verilen bölümden çıkarma yapacaklarını da görmüş ve Kolordu Komutanı Esat Paşa ile Ordu Komutanı Alman Mareşal Liman Vo Sanders’e söylemiş, buna göre tertibat alınmasını istemiştir. Fakat her iki komutan da Mustafa Kemal’e inanmamışlar, düşmanın Saroz Körfezinden çıkarma yapacağında ısrarlı olmuşlardır. Düşman, Mustafa Kemal’in dediği yerden çıkarma yapmış, Anafartalar Zaferini kazanan Mustafa Kemal, çıkarmayı ve Türk Ordusunun arkadan sarılmasını, Conk bayırının ele geçirilmesini ihtiyat tümeniyle önlemiştir. Alman Mareşalinin yanlış taarruz emri, bir günde 10.000 şehidimize mal olmuştur. Atatürk İstanbul’un birkaç gün içinde ele geçirilmesini engellemiş, ama Çanakkale’de 250.000 vatan evladı yitirilmiştir. Alman orduları yenilince Osmanlı Padişahı da teslim olmuş ve 3,5 yıl sonra Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a geldiğinde 30 Ekim 1918’de İstanbul işgal edilmişti. Yaverine söylediği şu söz meşhurdur: GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER.”

Burada Mustafa Kemal’in uzgörüşü kâhin olduğundan değil zekâsından, daha önceki bilgi birikimlerinden ve neden –sonuç ilişkisi kurabilmesinden kaynaklanmaktadır. (SÜRECEK)

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ATATÜRK’ÜN UZGÖRÜŞÜ (1)
Ergül AYKOL - Diğer Yazıları
Bütün Ergül AYKOL Yazıları