buyursun gelsin buyursun gelsin 2

ABD ANAYASASININ TEMEL ÖZELLİĞİ

Atilla Sezener

19-02-2021
Bize yazmak için tıklayınız.

Yazının başlığının cevabını vermeden önce geriye doğru mini bir gezinti yapalım.

4 Temmuz 1776 da ki Amerika İstiklal beyannamesinden bir bölüm alalım: “ Biz şu temel gerçekleri aynen kabul ediyoruz . Bütün insanlar eşit yaratılmış olup, Tanrı tarafından onlara devredilmesi mümkün olmayan bazı haklar verilmiştir. Hayat, hürriyet ve mutluluğa erişmek hakları bunlar arasındadır. Bu hakları temin etmek üzere insanlar aralarında gerçek kuvvetlerini idare edilenlerin kabulünden alan hükümetler meydana getirmişlerdir. Ne zaman olursa olsun bir hükümet şekli bu amaçları ortadan kaldırıcı bir vaziyet alırsa, bu hükümeti değiştirmek veya kaldırmak ve kendi güvenlik ve mutluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesi düşünülen yeni bir iktidarı sağlam temellere dayandırarak yetkilerini iyi bir şekilde tayin ve tespit suretiyle onu göreve getirmek halkın hakkıdır.”

Dünyanın bir numaralı gücü haline gelen süper devletin kuruluşundaki ilk yazılı anlaşmayı gördünüz.

Amerikan demokrasisinin temeli 1787 senesinde Pennsylvania’da Philadelphia şehrinde 55 kişiden oluşan bir öncü gurup tarafından atıldı. Onüç İngiliz kolonisinden onikisi bu işe öncülük etti. Bu 55 kurucu değişik çıkarları olan zümreleri temsil etmekte, kendileri de gerek yetişme, gerek iş ve hayat seviyeleri bakımından birbirlerinden ayrı olmakla birlikte, tek bir amaç etrafında birleşmişlerdi. Amaç şöyle kaleme alınmıştı:

“ Biz Birleşmiş Devletler halkı, aramızda daha mükemmel bir birlik kurmak, adaleti tesis etmek, içte asayişi ve dışarıya karşı birlikte savunmayı temin etmek, halkın refah seviyesini yükseltmek, hürriyetin nimetlerini kendimiz ve bizden sonra gelecekler için sağlamak üzere bu Anayasayı Amerika Birleşik Devletleri için düzenledik ve derledik.”

Şimdi soru cevap şeklinde bazı bilgilere ulaşalım:

-ABD’yi kuranlar aynı dinden insanlar mıydı?.

-Hayır. Bunlar Katolik’ler, Anglikan’lar, Calvinist’ler, Protestanlar, Dissenter’ler, Huguenot’lar, Lutheran’lar, Quaker’ler, Yahudiler ve Ateist’lerdi. Maalesef ilk kayıtlarda Müslümanlar yok. Sonradan ilk katılan Müslümanların din ve isim değiştirdikleri biliniyor. Meluncanları hatırlayın yeter.

-ABD’yi kuranlar aynı ırktandılar değil mi?

-Hayır. Ağırlıklı olarak İngilizler ( Irlanda’lılar dahil), İsveç, Norveç, Fransa, Hollanda, Prusya (Almanlar), Polonya ve diğer ülkelerden gelmişlerdi.

-İlk gelenler ve kurucular zenginler miydi?

-Hayır. Servet ve güç sahibi asilzadelerle , çalışma yükümlülüğü altına girmiş ve borçlarını ödemek için hapisten çıkarılmış fakir borçlular geldiler. Çiftçiler, esnaflar, makine ustaları, tacirler, denizciler, askerler, macera arayanlar, demirciler, gemi yapıcılar, dokumacılar, marangozlar v.s bunlar arasında yer alıyorlardı.

Başta bizimki olmak üzere birçok anayasa zaman içinde durmadan değiştirilmekte ve bu işin sonu bir türlü gelmemektedir. Oysaki ABD Anayasası hemen hiç önemli değişikliğe uğramamıştır. Bu işin sırrı ve bizimkiyle farkı nedir?

ABD ANAYASASI, VATANDAŞLARI DEVLETE KARŞI KORUR. BİZİM ANAYASAMIZ İSE, DEVLETİ VATANDAŞA KARŞI KORUR.

Temel olay budur. Bu gerçeği kavrayıncaya kadar anayasa tartışmaları ve değişiklik özlem ve ihtirasları sona ermeyecektir.

Peki bir başka yol yok mudur?. Vardır elbette. Yeni Zelanda, İsrail ve İngiltere’de olduğu gibi yazılı anayasa olmadan işleri yürütmek. Peki bu şapka bize uyar mı?. Şaka mı yapıyorsunuz?

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ABD ANAYASASININ TEMEL ÖZELLİĞİ
Atilla Sezener - Diğer Yazıları
Bütün Atilla Sezener Yazıları