İTİKÂF

Mustafa Örki

13-05-2020
Bize yazmak için tıklayınız.

“Mescitlerde itikâfta olduğunuz zamanlarda..” Bakara/2.187

İtikâf sözlükte “hapsetmek, alıkoymak; bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak” anlamındadır. Fıkıh terimi olarak da ibadet amacıyla ve belirli bir şekilde camide kalmasını ifade eder. Kitap ve Peygamber sünnetidir. Hz. Muhammed sav Ramazan ayının son on günü Mescid de itikâfa girmiştir.

İtikâf esnasında Mescid den sadece zaruri ihtiyaçlar hariç dışarı çıkılmaz. Oruç ibadeti yanında kıyamı kıraati secdesi uzun namaz kılınır ve içimize doğru yolculuğa çıkılır. Ramazan ayında itikâfa giremeyen kardeşlerimize cüzi itikâfı tavsiye edebiliriz.

Bu tür bir ibadeti ifa etmek isteyen kardeşlerimiz için bir iç hesaplaşması yapmanın yararlı olacağına inanıyorum. Peki, hangi soruyu soralım kendimize? Başkalarını kurtarmadan evvel kendimizi kurtarmaya çalışalım. Nereden başlayım? Müddessir Suresinin 4 ve 5.ayetlerinde “Elbiseni dışını temiz tut ve bütün pisliklerden kaçın!”Beşince ayette geçen rics kelimesi dikkat çekicidir.

“Rics” sözlükte “pis olmak; çirkin bir fiil işlemek” anlamlarındadır. Bu manadan hareketle başta küfür olmak üzere kötü fiillere rics denildiği gibi bu fiillerin doğurduğu lânet, azap vb. için de aynı kelime kullanılır (Lisânü’l-ʿArab.) Râgıb el-İsfahânî doğası itibariyle akıl açısından, din açısından ve bunların hepsi bakımından olmak üzere dört türlü ricsten söz edilebileceğini belirtir. Bunlar için sırasıyla şu örnekler verilebilir: Bizatihi pis olan nesne, Allah’a ortak koşmak, içki, murdar hayvan eti.

Kuran’da geçen âyetlere göre: Allah’ın yarattığı selim fıtrat çizgisi üzerinde yine O’nun lütfettiği aklı kullanmayıp küfür veya şirk bataklığına saplananlar, içi kararmış inatçı münafıklar, onur kırıcı itham ve iftira eylemi, domuz eti, içki, kumar, dikili putlar ve gaybdan haber alma amacıyla falcılık yapmak. Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde rivayetin sözlük anlamlarıyla, özellikle maddî ve mânevî kirliliği ifade etmek üzere kullanılmıştır. (Wensinck, el-Muʿcem, “rics” md.

Arapça’da aşağılanmayı hak etmiş kişileri veya tiksinti uyandıran durumları nitelemek için kullanılan rics kelimesinin âyet ve hadislerde bazı nesnelere, davranışlara ve insan tiplerine nispet edilmesinin sebebidir. Yetkin vasıflarla donatılıp üstün konumda tutulan insanın bazı durumlarda bu mertebesini korumaması ve bir âyette işaret edildiği gibi (Tîn 95/5) kendisini “aşağıların aşağısına” indirmesidir. Bu sebeple ricsin yer aldığı âyet ve hadisler, söz konusu kötü nitelik ve davranışları insan psikolojisi açısından iğrenç telakki edilecek biçimde tasvir ederek onurunu koruyan kişilerin bunlardan sakınması gerektiği mesajını vermektedir.

Hz. Muhammed sav ıslama ve kendisine en çok düşmanlık yapan Ebu Cehil gibi insanların hidayeti için nefes tüketmiş dua etmiştir. Kısaca O kötü düşünmemiştir, biz ne durumdayız. Bize kötülük yapanları bilelim ama onlar hakkında kötülük etmek aklımıza gelmesin. İnsan nefsine Şeytan birçok şeyi fısıldar, İstiâzey’i hayat tarzı yapmalıyız.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ -  İTİKÂF
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları