etiler poyrazoğlu otomotiv
19 Haziran 2019 Çarşamba

ZORUNLU ASKERLİK

Ufuk GÖKMEN

13-09-2018

Ülkelerin ordularının kuruluşu ülkelere göre farklılıklar gösterir.

Batı ülkelerinde genel olarak profesyonel askerlik, yani maaş alan, mesleği askerlik olanlardan müteşekkil ordu yapısı vardır.

Bir kısım ordular, başka ülkelerden parayla transfer edilen askerleri de görevlendirir. İngilizlerin Gurka'ları, Fransa'nın Lejyoner'leri en çok bilinen paralı askerlerdir.

Türk Devletlerinde de ordunun kuruluşu hep temel konu olmuştur. Çünkü tarihi boyunca Türk Milleti, ordu millet olarak var olagelmiştir.

Osmanlı Devleti, devşirme yöntemiyle kurduğu Yeniçeri ordusuyla Viyana kapılarını zorlamıştır.

Yeniçeriler, fethedilen ülkelerde yetim kalan ya da çok çocuklu ailelerden seçilen gençlerin eğitim ocağında yetiştirilmesiyle ordu haline gelmiştir.

Söz konusu askerler otuz yaşına kadar evlenemezlerdi. Arkalarında kalacak kimsesi olmayan bu askerler büyük fetihler yaptılar.

Dönemin şartları değiştikçe, toplu imha silahları geliştikçe orduların da zamana uyması gerekli oldu ve yeniçeri ocağı kaldırıldı. Modern ordular kurulmak üzere yollar arandı.

Osmanlı Devletinin son yıllarında özellikle subay eğitiminde başarılar sağlandı.

Söz konusu subaylar, Birinci Dünya Savaşında büyük başarılar gösterdiler. O subayların en yeteneklisi olan Mustafa Kemal, yeni Cumhuriyeti kurdu.

Atatürk, Cumhuriyet Ordusunu genç erkek nüfusun tamamını kapsayan zorunlu askerlik sistemiyle kurdu.

Zorunlu askerlik sistemi, iki yıllığına kışlaya gelen Türk gençlerine cumhuriyet devrimlerinin anlatılmasını ve memleketlerine döndükleri zaman topluma yayılmasını sağlıyordu.

Atatürk'e ve devrimlerine hayranlık duyan İran Şahı Rıza, aynı zorunlu askerlik sistemini kendi ülkesinde uyguladı.

Şah Rıza da reform istiyordu, lakin halkıyla Atatürk'ün kurduğu iletişim kurma becerisini gösterememişti. Yine de zorunlu askerlik sistemini kopyalayarak, İran toplumunu dönüştürmekte iyi mesafe kat etti.

1920'lerin Türkiye'sinde toplum eğitimine de katkı sağlayan bu sisteme ihtiyaç vardı. Bu sistem sayesinde toplum ümmet olmaktan çıktı güçlü bir millet haline geldi.

Fakat bu günlerde toplum çok mesafe kat etmiş olup her türlü iletişim aracıyla bilgiye ulaşabilirmektedir.

Diğer taraftan, günümüzde savunma sistemleri teknik donanıma sahip profesyonel askerler olmazsa ihtiyaca cevap vermeyecektir.

Bu günün Türkiye'sinde, zorunlu askerlik devam etmekle birlikte sistem değişmektedir.

Askerlik süresi, üniversite mezunlarına altı ay, diğerlerine on iki ay zorunludur. Bu süreler tamamen zorunlu askerlik sistemi için yeterli değildir.

Son yıllarda uzman onbaşı olarak meslek edindirilen gençler, modern araç ve silahları kullanmak üzere yetiştirilmektedir.

Geçici süreyle askerlik yapanlara asıl operasyonlarda ve yurt dışında görev verilmemektedir.

Dünya değişmekte ve toplum bu değişime ayak uydurmak zorundadır.

Türk Milleti, güçlü bir ordusu olmadan güçlü olamaz.

Zorunlu askerlik sisteminden uzaklaşırken, bu sistemin kazanımlarını unutmamalı ve başka yöntemler uygulayarak topluma Atatürk devrimlerini anlatabilmeliyiz.

Yetkililerin tarihi sorumluluğu toplumun milli değerlerini ayakta tutmaktır.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ZORUNLU ASKERLİK
Ufuk GÖKMEN - Diğer Yazıları
Bütün Ufuk GÖKMEN Yazıları