poyrazoğlu otomotiv etiler
6 Haziran 2020 Cumartesi

YOLA ÇIKIYORUZ

Mustafa Örki

06-05-2019

“Rahman ve rahim olan adıyla” Fatiha 1

Allah’a hamd, Hz. Muhammed (As) salât ve selam ederim.

Bizim büyüklerimiz her eserini-işini böyle başlamışlar. Ben de Ramazan ayına böyle başlıyorum. Bu bir edeptir aynı zaman da yoldur. Başarı yardım ancak böyle olur.

Ne dediğimizi ne demek istediğimizi anlamak anlatmak için. Hamd ve besmele üzerinde kısaca duracağız.

Müfessirler Cenab-ı Hakk'ın "elhamdülillah'' kelamı hakkında farklı görüşler ileri sürmüştür. Bir kısmı, 'Allah kendini övmüştür" demiş, bir kısmı da, "Övülmesini emretmiştir" şeklinde görüş beyan etmiştir. Burada, 'Allah şu manayı değil, bu manayı kastetmiştir" diyen kimse sözü edilen cümleyi tefsir etmektedir. Te'vil ise kişinin şöyle demesiyle oluşur: "Buradaki hamd Allah'a sena ve övgü manasına ihtimal taşıdığı gibi O'na şükretmeye yönelik bir emir konumunda da olabilir; Allah neyi murat ettiğini ancak kendisi bilir:' Sonuç olarak tefsir tek yönlüdür, te'vil ise birden fazla manalara ihtimal taşımaktadır.

Hamd konusu: Bu yüzden Fatiha suresindeki âlemlerin rabbine hamd olsun ifadesi külli ve

çok şümullü olup diğer surelerin başındaki hamd ifadeleri bunun birer cüz'ü mahiyetindedir.

Taberi'nin çok açık ve yalın izahına göre "el-hamdülillah" ifadesindeki mana ve mesaj şudur:

Kullarına ihsan ettiği sayısız nimetten dolayı halis/samimi şükür sadece ve sadece Allah'a mahsus olup O'nun tarafından yaratılan ve ilah(tanrı) oldukları iddiasıyla kendilerine tapınılan varlıklara hamd şükür söz konusu değildir.

Biz ne yapacağız? Rabbim! Şöyle buyuruyor:“İşte böylece Allah, size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.” Bakara 219

İlim sahipleri der ki; "Ben bu işe Allah'ın adını anarak, O'nun yardımını ve rızasını umarak başlıyorum" şeklinde bir niyet ortaya koymuş, böylece Allah'a bağlılığını dile getirmiş olur.

İnsanın Allah'la irtibatına atıfta bulunan bir ifadedir. Besmelenin başındaki "ba” harfi, kulun/insanın Allah'tan yardım istemesine (istiane) ve O'na bağlı kalma iradesine işarettir.

Peki, bir Müslüman’ın bu konudaki tavrı nedir? Önemsemeyebilir, söyler ama ne dediğinin farkında değildir. Pek azımız ne dediğini niçin söylediğini bilir, olması gereken budur. “Çünkü insan zayıf yaratılmıştır” yardıma muhtaçtır. İnsan azarsa, haddini aşarsa, istiğna duygusu içinde olursa tüm sapmalar başlar. İkra suresi Ebu Cehil hakkında nazil olmuştur, onun anlayışı devam etmektedir. Yani haddi aşmalar, haddini bilmeme devam etmektedir. Ama biz iman edenlerdeniz kısaca müslümanız.

Bir Müslüman’ın niyaz ve iltica ifadesi olarak hayat boyunca sayısız defa tekrar ettiği besmelede ''Allah'ın adıyla başlıyorum" demesi, kulluk konumu bakımından çok daha uygundur.

Taberi "bismillah" lafzının ( [Teberrüken] Allah'ın ismini anarak başlıyorum) şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtmiştir

İnsan neden düşünmez? Düşünür ama yüzeysel, basit dünyalık düşünür. İstenen olması gereken nedir? “Onlar hiç Kur’an üzerinden derin derin düşünmezler mi? Yoksa kilit vurulmuş kalplere mi sahipler?” Muhammed suresi-24

İnsanların düşünmelerini engellemek için akıllılar neler icat etmişler, meşguliyet, hayatı zorlaştırma, eğlence vs.

Bir mümin elinden geldiği kadarı ile bilerek düşünerek hareket etmeli, yola öyle çıkmalı.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - YOLA ÇIKIYORUZ
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları