poyrazoğlu otomotiv etiler

YETERİNCE KULLANAMADIĞIMIZ ENERJİ KAYNAĞI: GÜNEŞ

Dr. A. Kadir Kıran

15-02-2017


Son zamanlarda alternatif enerji kaynaklarının kullanımı gündemi işgal etmektedir. Aslında bu alternatif enerji kaynakları kullanımı tüm Dünya’da uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Nedir peki bu alternatif enerji kaynakları? Jeotermal enerji, rüzgar, güneş, biogaz ve su bular içinde en önemlileri arasında sayılmaktadır. Bugün ben bunlardan en önemlisi olan güneş enerjisinden bahsetmek istiyorum.

Güneş dünyamızın en büyükenerji kaynağıdır. Tüm canlılar yiyecek ve ısınma gibi gereksinimlerini doğrudan ve dolaylı yollardan güneşten sağlamaktadır. Ancak İnsanlar güneş enerjisini birçok farklıyolla kullanmaktadır.Örneğin fosil yakıtlar,bitkisel ve hayvansal atıkların geçmiş jeolojik yıllarda sıkışmasıyla bugün ki fosil yakıtlara dönüşmüştür. Bu yakıtlar ulaşım ve elektrik üretimi için kullanılmıştır. Diğer taraftan Güneş Kaynağından elektrik üretimi sağlayabilen Güneş pilleri güneş ısınlarını hiçbir hareketli parça gerektirmeden, çevreyi kirletmeden ve sessiz bir şekilde doğrudan elektrik enerjisine çevirerek temiz bir enerji kaynağı sağlamaktadır. Üstelik güneş pilleri diğer elektrik enerjisi üretim sistemlerine göre daha uzun ömürlü ve masrafsızdır. Güneş pilleri bilgisayar teknolojilerinden olan CDROM teknolojisiyle temelde ve materyal olarak aynı teknolojiyle üretilmektedir. 1950’li yıllardan bu yana giderek büyüyen ve gelişen güneş pili teknolojisi bugün kullandığımız fosil kaynaklı yakıtlara bir alternatif oluşturmaktadır.

1960’lı yıllarda uzay araştırmalarında kullanılmaya başlamasıyla birlikte büyük sıçrama yapan güneş pili teknolojisi, bu yıllarda Ar-Ge çalışmaları büyük hız kazanmıştır. 1973 yılındaki petrol kriziyle birlikte güneş pilleri tüm dünyada alternatif enerji kaynağı olarak cazibe kazanmaya başlamıştır. Kriz döneminde kısa süreli yapılan mali teşviklerle birlikte güneş pilleri güç üretim sistemleri arasında yerini almıştı. Güneş pilleri, hesap makineleri ve kol saatlerin gibi küçük uygulamalarda kullanılmaya başladı. 1980’li yıllarda silikon güneş pillerinin verimliliğini artırmak için araştırmalar çeşitli teşviklerle desteklenmiş ve 1985 yılında %20 verimlilik sağlanmıştır. Ve bu verim oranı güneş pilinin gelişimi için dönüm noktası olmuştur.Sonraki 10 yıl içinde güneş pili üretim pazarı %15 - %20 oranında büyük ve istikrarlı bir gelişme kaydetmiştir. 1997 yılından bu yana %38 büyüme kaydetmiştir. Bugünlerde bu oranlar bir hayli artmıştır.

Güneş enerjisinin en önemli avantajlarını söyle sıralayabiliriz. Temiz bir enerji türüdür; çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi külfetleri yoktur.Yerel uygulamalar için elverişlidir. Enerjiye ihtiyaç duyulan, hemen hemen her yerde güneş enerjisinden yararlanmak mümkündür. Dışa bağlı olmadığından ekonomik bunalımdan bağımsızdır. Birçok uygulaması için karmaşık teknolojiye gerek duyulmamaktadır. Ulaşım problemi yoktur, güneşin her yerde olduğu düşünülünce enerji gereksinimi olan bölgeye kurulabilir. Kurulan sistemlerin bakım maliyetleri yoktur veya çok azdır.

Güneş enerjisi, havayı kirletmez. Güneş’ten gelen ısı ortamı temizler ve dünyanın çevre dengesini korur. Kısaca oldukça çevreci bir enerjidir. Son birkaç yıldır çeşitli hibe programları alternatif enerji kullanımına % 65'lere varan destekler yapmaktadır. Hatta kamu niteliğinde olan kurum ve kuruluşlara % 100'e varan hibe destekleri de var. Bu imkanları kullanarak önemli bir alternatif enerji kaynağı olan Güneş enerjisinden faydalanma yollarını bulmamız Dünyamızın geleceğini koruma adına için önemli bir adım olacaktır.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - YETERİNCE KULLANAMADIĞIMIZ ENERJİ KAYNAĞI: GÜNEŞ
Dr. A. Kadir Kıran - Diğer Yazıları
Bütün Dr. A. Kadir Kıran Yazıları