etiler poyrazoğlu otomotiv

YENİ YILDA, HAYATLA UZLAŞMAK!

Önder Göçgün

01-01-2018

Yeni bir yıla daha girdik. Hepimize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı olsun!

Yeni Yıl dolayısıyla yazımızın başlığında ifadesini bulan “uzlaşma” kelimesi, sözlük anlamı bakımından, sabır ve hoşgörü çizgisinde “anlaşma, uyuşma, uyum içinde olmak” demektir. Bu kelimenin eski dildeki karşılığı, “mutabakat”dır. Bununla ilgili olarak, “mutabık” da, “uzlaşıcı, uzlaşmacı, uyumlu kimse” anlamını taşır. Batı’da ise; uzlaşma, uyuşma, uyumlu demek olan “understanding” veya “compromise” kelimeleri kullanılmaktadır.

İnsan, yaratılışı gereği hoşgörülü ve uyumlu olmaya meyilli, eğilimli bir varlıktır. Bir başka ifade ile hoşgörü, uyumluluk ve uzlaşı, insanın mayasında, özünde mevcuttur. Ne var ki; sosyal, ekonomik, kültürel farklılaşmalar, sıkıntılar, giderek krize dönüşen birtakım olumsuzluklar; insanı, insanlığı önce kendisiyle, sonra da diğer varlıklarla ve hayatla uyumsuz, uzlaşmasız hâle getiriyor. Bu da, hem ferdleri ve hem de toplumları bencilliğe iterek olumsuz, agresif, sinirli bir tablonun oluşmasına neden oluyor.

Hiç şüphesiz, şu geçici dünya hayatında bütün gayretlerimizin, kendimiz ve ailemiz için çalışıp çabalamalarımızın, koşuşturmalarımızın temelinde yatan gerçek, başarı ve huzur ile bunların vereceği mutluluktur.

Kısacası, insan için nihai hedef, yani sonuçta ulaşılacak amaç her zaman olduğu gibi yeni bir yılda da huzurdur, mutluktur ve aslında da öyle olmalıdır.

Huzurun, sosyal ve psikolojik plâtformdaki anlam karşılığı ise, “hayatla uzlaşmak”tır. Bu da; göstereceğimiz hoşgörü çizgisinde önce kendimizle, daha sonra ise aile bireylerimizle, yakın-uzak çevremizle, diğer insanlarla ve giderek bütün varlık âlemi ile barışık ve uyum içinde olmak, demektir.

Buna göre herkes, önce kendisiyle barışık ve uyum içinde olmalıdır. Bunun diğer adı, “kendi iç huzurunu bulmak”tır. İnsanız; elbette kusurlarımız, yanlışlarımız, hatalı söz, tutum ve davranışlarımız olacaktır. Bunların sürekli etkisi altında kalarak, kendimizi amansızca, alabildiğine yıpratırcasına tenkit etmemiz, eleştirmemiz, sonuçta suçlamamız doğru değildir.

Burada önemli olan, geçmişteki hataların ve yanlışların farkına vararak, onları önümüzde bembeyaz, temiz bir defter gibi duran yeni yılda tekrardan kaçınmaktır.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - YENİ YILDA, HAYATLA UZLAŞMAK!
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları