poyrazoğlu otomotiv etiler

YAŞIMIZI BÜYÜTEREK ERKEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİZ?

Mehmet BENZER

19-03-2019

1999 yılında 4447 sayılı kanun ile getirilen kademeli yaş uygulaması birçok sigortalının mağdur olmasına sebep olmuştur. Hal böyle olunca birçok kişi yaşını büyüterek erken emekli olmanın yolunu arar olmuştur. Konu ile ilgili 5510 sayılı kanunun 57. maddesinde ve SGK’ nın 2018/38 sayılı genelgesinde nasıl işlem yapılacağı belirtilmiştir. İlgili mevzuat hükümlerinde aynen;

“Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için Kanunda yer alan şartlardan biri de yaş olup, Kanunun 57 nci maddesinde, sonradan yapılacak yaş düzeltmelerinde, sigorta kolları için yaşın hesabında aşağıda belirtilen doğum tarihlerinin esas alınacağı öngörülmüştür.

Buna göre;

- İş kazasıyla meslek hastalığı halinde, hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim veya sağlık kurulu raporu ile ilk defa tespit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri,

- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların, mülga 5417, 6900, 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlar ile 2925 ve 5434 sayılı kanunlara, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklara veya Kanuna göre ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi oldukları tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri,

- Ölüm sigortasında hak sahibi çocukların yaş hesabında, sigortalının Kanuna veya mülga kanunlar kapsamında ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının çalışmaya başlamasından sonra doğan çocukların ise nüfus kütüğüne ilk yazılan doğum tarihleri, esas alınacaktır.

Sigortalıların, iş kazası geçirdiği, meslek hastalığının tespit edildiği veya ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu tarihten sonra kesinleşen mahkeme kararlarındaki yaş tashihleri aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.” denilmektedir.

Yani konuyu daha anlaşılır bir şekilde özetlemek gerekirse, ilk defa sigortalı olduğunuz tarihte kimliğinizde doğum tarihiniz olarak hangi tarih kayıtlı ise SGK için o tarih geçerlidir. Sigortalı olduktan sonra yapılan yaş düzeltmeleri SGK’ yı bağlamamakta olup yaşımızı büyüterek erken emekli olmamız mümkün değildir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İÇİN SON 120 GÜNDE KESİNTİ SAYILMAYAN HALLER NELERDİR?

Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma,
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen olaylar,
 • Ekonomik kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği

nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamakta olup işsizlik maaşını almakta herhangi bir engel oluşturmamaktadır.

“Çalışma Hayatı” ve “Emeklilik” ile ilgili sorularınızı mehmettbenzer@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz…

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - YAŞIMIZI BÜYÜTEREK ERKEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİZ?
Mehmet BENZER - Diğer Yazıları
Bütün Mehmet BENZER Yazıları