poyrazoğlu otomotiv etiler

YALNIZ SANA

Mustafa Örki

25-07-2019

"Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz” Fatiha/1,4

Bir önceki ayet ise Allah c.c din gününün ceza ve mükâfatın sahibinin yegâne sahibi olduğu gerçeğinden sonra gelmektedir. O günde kimsenin kimseye fayda vermeyeceği gün olduğunu Kur’an bize haber verir. Bak İnfitar/82,19

O gün gelecek o güne hazırlık yapmak gerek. Din günü ceza ve mükâfat verileceği gündür. Hem bir müjde hem de sakındırma var. Ne yapmamız gerekiyor hayatı ibadetleştirme ölüm gelinceye kadar hareket içinde olma kısacası çalışmak gerekiyor. Bu ayetler bizim için istek uyandırmak, motife etmek, yalnız günü birlik keyfe göre yaşamayı engellemek içindir.

İlim sahipler derler ki: Bütün güç ve kudret Allah’a aittir, başarıya ulaşmak ancak Allah’ın yardımıyladır. “O Hidayet edendir” doğru yolun bilgisini verendir.

İlahi beyan iki manaya alınabilir. Birincisi tevhiddir. İbn Abbas'ın (r.a.), "Kur'an’da yer alan bütün ibadet kavramları tevhid manasına gelir" dediği rivayet edilmiştir. Diğer mana ise buradaki ibadetin Allah'a kulluk edilmesine vesile olan her türlü taatten ibaret olmasıdır.

Sözü edilen iki mana son tahlilde aynı noktada toplanır. Çünkü kulun bütün ibadetlerinde Allah'ı tek ma’bud olarak tanıması ve hiçbir kimseyi O'na ortak koşmayıp kulluk görevini Allah'a has ve münhasır kılması gerekmektedir. Böylece kul hem ibadette hem de diğer bütün dini davranışlarında tevhid ilkesini uygulamış olur.

Müminin ümidini, korkusunu ve yerine getirilmesini istediği bütün ihtiyaçlarını yaratıklardan uzaklaştırıp Allah Teâlâ’ya arz etmesi gerekmektedir. Bunun bir delili de şudur: "Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Allah ise kimseye muhtaç değildir ve övülmeye layık olan yegâne varlık o’dur" Fatır/35,15

Bu açıdan bakıldığında mümin Allah'tan başkasına gerçek manada ümit bağlamaz ve ihtiyaçlarını ona arz etmez. Yine mümin herhangi bir yaratıktan, sadece Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği belalardan birinin kendisine gelmesine O'nun tarafından sebep kılınması açısından korkar; evet bu durumda ondan endişe eder. Ya da mümin Allah'ın kendisine lütfedeceği bir nimetine kulunu vesile kılmasını umar, bundan ötürü beklenti içinde bulunur; ama kul bu davranışıyla hak yoldan sapmış olmaz. Sonuç olarak tasvir edilen bu davranışlar çerçevesinde günahın bütün çeşitlerinden Allah'a sığınma ve bütün iyilik türlerine ulaşmayı O'ndan isteme durumu ortaya çıkar.

Bir Müslüman için tüm aylar kendisi için bir tevhid eylemidir. Neden mi bir mümin yalnız Allah’a ibadet eder ve yalnız ondan yardım diler. İnsanoğlu muhtaç bir varlık, hayat hep iyi ve güzel devam etmez. Yaşantımız içinde zorluklar-sıkıntılar var çaresiz kaldığı anlar da olur. Kimden yardım isteyecek? Kul kulluğunu bilirse Rabbimiz kulunu yardım eder. Önemli olan nedir? Darda ve bollukta itaat-ibadet olmalıdır.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - YALNIZ SANA
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları