poyrazoğlu otomotiv etiler

YAKUB CEMİL

Tarık Barbaros Pilevne

20-07-2017

İttihat ve Terakki’nin ünlü silahşoru…

Babıâli’yi basıp, Harbiye Nazırı Nazım Paşayı alnından vuran ve bir anlamda kolundan tutup Enver Paşa’yı bu koltuğa oturtan, Kamil Paşayı sadaret makamından alaşağı eden Yüzbaşı. Dedesi Şeyh Şamil’in mücahitlerinden bir Çerkezdi. Kendisi de Rumeli’nde komitacı ve eşkıya takibiyle başladığı askerlik yaşamını, cephelerde ölümü kovalayarak sürdürdü. Başına buyruk, emir ve komuta altına girmeyen, atak ve cesur bir fedaiydi. İnadına namuslu, parada pulda gözü yok, o bir dava adamı; bu serdengeçtiliği, bazen aklının önüne geçiyor, mantık dışı noktalara sürüklüyor onu. Sonucunu düşünmeden girdiği eylemlerle, çevresinde korku ve yılgınlık yaratıyor. İlkeleri ve idealleri adına yaşamını adadığı Cemiyetin yöneticileri dahi ondan çekiniyorlar. Alıcı kuşların ömrü az olurmuş. Söylentiye göre, Savaş Mahkemesi’nce kurşuna dizildiğinde, Kâğıthane sırtlarında toprağa akan kanı, “Önce Vatan” yazıyor. Bir süre için yaşının ve rütbesinin çok üstünde bir gücü ve iktidarı elinde tutan bu insan, idama giderken, saati ve yüzüğünden başka bir miras bırakmadı.

Öylesine macera dolu bir yaşam ki, bu köşenin olanakları çok yetersiz kalıyor. Balkan savaşının en kötü günleri yaşanmaktadır. Selanik ve Makedonya elden çıkmış, Bulgar ordusu Edirne’yi alıp Çatalca önlerine kadar inerek, payitahtı tehdit etmektedir. Büyük bir bozgun halinde dağılan ve kaçışan birliklerimizden umut yoktur. Yakub Cemil, İstanbul hapishanelerinden topladığı ipten kazıktan dönme 4000 gönüllüyü, kırk beş gün eğitir. Elde mevcut gemilerle Karadeniz’e açılıp Bulgar cephesinin ardına çıkartma yapar. Gemileri geri gönderip emrindeki birliklerle düşmana saldırır.

İttihat ve Terakki’nin, Enver, Talat ve Cemal paşalardan oluşan üst düzey kadrosunun altında, onun vurucu gücünü oluşturan ve dünya çapındaki operasyonlarını yürüten “Teşkilatı Mahsusa” sı vardır. Yakub Cemil, Kuşçubaşı Eşref ve Sami kardeşler, Yenibahçeli Şükrü ve Nail kardeşler, Sapancalı Hakkı, Kara Kemal gibi isimler, geniş Osmanlı coğrafyası ve onun İngiltere ile çatışan etki alanlarında yani Hindistan, Ortadoğu, İran, Kuzey Afrika, Kafkasya, Arabistan ve Balkanlar’da canları pahasına görev üstelenmişlerdir. Selim Sırrı Tarcan, Rıza Tevfik, Hüseyin Cahit Yalçın, Dr. Nazım, Dr. Bahaddin Şakir, Prens Sabahattin ve diğerleri, Cemiyetin politika ve propaganda geliştirme kadrosudur. Kanlı bir süreç izleyen ve dramatik bir sonla biten 1. Dünya Savaşı, bu kadronun da sonunu getirmiş, Enver Paşa Ortaasya’da savaşarak, diğerleri ise Ermeni’lerce düzenlenen suikastlarda katledilmişlerdir. Devletin mürekkebini, özel yazışmalarında kullanmayacak ölçüde dürüst olan Talat Paşa’nın eşi, kocası vurulduğunda “ağlarsam düşmanlar sevinir” diyerek gözyaşlarını içine akıtır.

Başlangıçtan itibaren, İttihat ve Terakki’ye karşı ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyen, Enver Paşa ile her alanda rekabet içinde görülen Mustafa Kemal ise, bütün bu yıkımların üzerinde pırıl pırıl bir devlet kurarak, akıl ötesi maceralara son verir. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini yaşatarak Cumhuriyetin gürbüz nesillerini, çağdaş uygarlığın aydınlık yoluna davet eder. İttihat ve Terakki uzantısı oluşumlar ise, İzmir suikastı sonrası kurulan İstiklal Mahkemesi’nce tasfiye edilmiş ve bu misyon, günahları ve sevaplarıyla tarihin yargısına terk edilmiştir. Yeni nesiller Yakub Cemil ve diğerlerinin bu macere dolu ve ibret verici yaşamlarını bilmelidirler.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - YAKUB CEMİL
Tarık Barbaros Pilevne - Diğer Yazıları
Bütün Tarık Barbaros Pilevne Yazıları