poyrazoğlu otomotiv etiler

VAKAR VE CİDDİYET

Mustafa Örki

24-08-2017

“Rahmân'ın kulları ise, öyle kimselerdir ki, yeryüzünde tevâzû' ( vakar) içinde yürürler; câhiller onlara bir lâf attıkları zaman, “Selâm (Allah selâmet versin)!” derler(geçerler)”. 25,63

Furkân: İyiyi kötüyü ayıran” hem iyi ile kötü kendi sayesinde fark edilen” manasındadır. Sure Mekke’de nazil olmuş iman ile küfür arasındaki safları netleşen bir dönemi anlatır.

63-75 ayetler arsında ideal müslümanın özelliklerini anlatır. Mümin güneş gibi etrafına ışık ve hayat kaynağı olur. Veya ay gibi kaynaktan ışık yansıtır. Neden böyledir? Çünkü insanoğlunun hayatı gece ve gündüzden ibarettir. Hz. Davut ve Hz. Süleyman gibi insanlığın gündüzünde gelmeyip Hz.Zekeriyya Yahya gibi insanlığın gecesinde gelenler mazeretlere sığınmazlar. Kurban olmakla Sultan olmak arasında Allah inancında olanların hayatları anlamlıdır.

Ayette geçen “Hevnen” kelimesi tevazu demektir. Yeryüzünde yürümek kısaca hayat tarzı olarak anlaşılmalıdır. Niçin böyledir? İdeal bir mümin günde beş kez Allah’ın huzurunda duruş sergilerler. Diklenmeden dik dururlar, dindarlık Allah’a karşı tevazu mahlûkata karşı şefkat göstermenin eğitimini alırlar.

Peki, hiç mi diklenmezler? Hep iki büklüm içinde mi olurlar? Bu sorunun cevabını Hz. Muhammed(As) hayatından öğreniyoruz.

Hac ibadeti insanlığın-islamın ve peygamberimizin hayatının özetidir. Sonunda sa’y yapılacak tavâfların ilk üç şavtı’nda (Kâbe’nin etrafında dönme) Remel yapmak sünnettir. Remel kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı ve süratli yürümektir. Hz. Muhammed(As) kaza umresi için geldiğinde onları seyreden Mekke Müşriklerinin bunlar zayıflamışlar dedikodularını duyduğu için böyle yapmıştır. İslam’ın izzeti var düşman karşısında zayıf görünmek gerekmiyor.

Hz. Ömer (r,a) Medine Mescidün-Nebiden kovduğu bazı insanlara dinimi zayıf gösterme dediği rivayet edilir.

“Hâlbuki izzet (şeref ve üstünlük) Allah’ındır! Hem peygamberinin ve mü’minlerindir! Fakat münâfıklar bilmezler”. 63,8

İzzet-şerefin kaynağı Allah’tır, insan şerefini Allah’tan alır. Allah’tan kopan onur ve şereften kopar. Onur sorumluluktur takvadır.

Şimdi niçin Osmanlı askerlerinin saçı ve sakalının siyaha boyadıklarını bellerini kuşak bağladıklarını daha net anlayabiliriz. Düşman karşısında aç iken dişini kurcalamak sözü boş değildir.

Allah’ın has kulu olmak Elif gibi olacak hafif başı eğik ama dik tutacak. Dik duracak ama diklenmeyecek, mazluma ezmeyecek-küçümsemeyecek. Halden dertten anlayacak çare olacak.

Kurban günleri yaklaşıyor kurban kesenlerin biz vazifesi var. Kurban kesme imkânı olmayan kardeşlerimizi aratıp bulacaklar. Kurban kesme işini o kardeşlerimizi yardımcı edip yedirip diş kirasını vererek gönderebilirler. Beğenmediğimiz et-kemikleri poşete koyup verme incitir.

Vakar ciddiyet, tevazu bir denge işidir. Yerinde ancak İslam inancı ve yaşantısı ile kullanılabilir.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - VAKAR VE CİDDİYET
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları