poyrazoğlu otomotiv etiler
13 Temmuz 2020 Pazartesi

ÜMMET OLMAK

Mustafa Örki

23-05-2020

“Ey insanlar!) İşte (burada kısaca anlatılan peygamberler tarihinin de gösterdiği gibi) sizin ümmetiniz bir tek ümmettir ve Ben sizin Rabbinizim: O halde sadece Bana kulluk edin!” Enbiya/ 17.92

Peygamberin zikredilmesinden sonra gelen bu ayetten anlaşılan bir husus ortak değerlerin aynı olduğudur. Tevhit, salât-zekât, oruç-hac gibi ibadetlerin yanında insan ve hak vazifeleri ortak değerdir. Bu ortak kıymetlerden biri de “Ümmet” kavramı ilgi ve dikkat çekicidir. Peki,

Ramazan ayı içinde iç ve dış dünyamız ile bir hesaplaşma yapma imkânına sahibiz. En temel ihtiyacımız su ve bir şeyler yemedir, hayatta kalmanın başka yolu yok. Bu arada ister istemez dış dünya, özellikle müslümanlar hâlini de görme imkânımız var. Kim nerede nasıl hangi ihtiyacı var diyoruz. Neden çünkü biz kendimizi Muhammed ümmeti olarak tanımlarız.

Ümmet nedir? Tarifi şöyledir: Bir peygamberin tebliğ ettiği dine inanan veya o dine muhatap olanların meydana getirdiği topluluk anlamında terim. Sözlükte “yönelmek, kastetmek; öne geçmek, imam olmak” manalarındaki ‘emm’ kökünden türeyen ümmet kelimesi “kendilerine peygamber gönderilmiş topluluk, kavim, her kabileden bir grup insan, her canlı cinsi, bütün iyilikleri şahsında toplamış kişi veya kendisine uyulan önder” gibi anlamlara gelir. Lisânü’l-Arab, Kāmus Tercümesi, IV, 175-176

“Hiç şüphe yok ki İbrahim tüm güzellikleri kendinde toplamış başlı başına örnek bir önder, her türlü kötülükten yüz çevirip bütün varlığıyla Allah'a adanmış biriydi; fakat o, asla başkalarına ilahlık yakıştıran bir müşrik olmadı” Nahl/16, 120

Güzel örnek anlamına gelen ‘Üsvetün’ sözcüğünün kök anlamı tedavi etmek, bakım yapmak, ilk haline getirmek demektir. Arap dilinde hekime de ayni kökten gelen el-âsi denilmiştir. O’nu örnek alanlara rahmete ve adalete dönüşecektir. Biz de ümmetiz hem de son nebinin ümmetindeniz o zaman ne yapmalıyız? ‘Üsvetün hasena’ olan Hz. Muhammed (As) bizim için en iyi örnektir.

Bir örnek verelim: Zü’l Huleyfe’de Umre hazırlıkları yapılırken, Nehd kabilesinden bir gurup geldi. Beni Nehd Hadramut Yemen’in güney ve güney batısının bir bölgenin adı. Resûlullah (sav) bu kabilenin ileri gelenleri ile görüştü, onları İslam’ı anlatıp Müslüman olmaları istedi. Nehd’liler daveti kabul etmediler ama dost olabiliriz dediler. Dostluk nişanesi olarak süt ikram etmek istediler. Peygamberimiz (sav) “Müşriklerin hediyesini kabul etmem” diyerek reddetti. Sütü ancak ücretini vererek alabileceğini söyledi, Nehdiler şaşırdılar.

Karşılarındaki adamların inançlarından taviz vermeyen, fakat kimseye haksızlık etmeyen kimse dediler, takdir ettiler. Süt, ücreti verilerek içildi. (Vakidi Meğazi 2, 576) Sonra ne mi? Oldu? O insanlar yaşadıkları yurtlarını döndüler gördüklerini anlattılar. Kalplerin İslam’la tanışması başka nasıl olabilir? Ben ne yapabilirime güzel bir cevaptır. En azından dua, varsa sahip isek maddi ve manevi yardım etmek ümmet olmanın gereğidir.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ÜMMET OLMAK
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları