poyrazoğlu otomotiv etiler

ULUS İNŞASI 

Ufuk GÖKMEN

18-01-2018

Savaşlardan sonra yıkıma uğramış olan ülkelerin gelecekte sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi için yapılan düzenlemeler, ulus inşası olarak tanımlanıyor.

Toplumun düşünce sisteminin farklılaştırılması ve devletin yeniden yapılandırılması aşamalarını kapsayan bu süreç iki şekilde kendini gösterir;

Birincisi kötü yönetim nedeniyle işgale uğrayan ülkelerde bağımsızlık mücadelesi verenlerin kendi ülkelerini yeniden inşa etme çabalarıdır.

Bu model, 1870'te birliğini sağlayan İtalya ve kurtuluş savaşı veren Türkiye Cumhuriyetinde kurtarıcı liderlerin iradesiyle uygulanmıştır.

İkinci model, dış müdahale ile yönetimi değiştirilen ya da işgalden kurtarılan ülkelerde yine dış güçler tarafından yapılan ulus inşasıdır.

İkinci Dünya savaşında yenilen Almanya ve Japonya'da galip devletler tarafından bu model uygulandı.Faşist sistemin kalıntılarını temizleme adı altında her iki ülkede devlet yapısı farklılaştırıldı.

Büyük paralarla Japonya'yı ele alan General Mc Arthur, Japon ordusunu hizaya getirip Kore'de savaşa dahi sürdü.

Soğuk savaşın bitiminde Varşova Paktından kopan ülkelerde Batı sistemine geçiş için ABD destekli, kapsamlı programlar uygulandı.

Yugoslavya'daki iç savaşın noktalanması maksadıyla uluslararası müdahaleler oldu. Ardından yardım eden ülkelerin sistemine uyum için kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Söz konusu ülkelerde yönetime getirilen yerli liderler çaresiz söz dinlemekteydiler. Çünkü ekonomik olarak yetersizlik bağımlı olmayı zorunlu kılıyordu.

Pek çok bölgede denenen ulus inşası modeli, bilimsel metodlarla yürütülen bir uygulama haline geldi.

Yabancılar tarafından yaptırılan değişimler özellikle gençlerin tepkisini çekti.

Örtülü işgalciler toplumun tepki vermeden hizaya gelmesi için yoğun propaganda yapmak zorundaydılar.

Propaganda söylemlerinde, geçmiş yıllar bir kabus gibi sunulduğundan, toplumlar o günlere geri döneriz korkusuyla dayatılanlara istemese dahi ayak uydurmaktadır.

Ulus inşası kıskacına alınan toplumlarda vatan sevgisi yerine küresel düşler kurdurulur.

Özellikle Türkiye'nin çevresinde uzaktan kumandalı devletçik olmaya heveslenen çok örgüt vardır.

Onlar bilmelidir ki başkalarının yaptığı yeniden yapılanmalar ya da coğrafi ameliyatlar hiç kimseyi mutlu etmemiştir.

Diğer taraftan ulus inşası adı altında yürütülen örtülü işgal sistemi batılı kanaat önderleri tarafından güçlü ülkelerin hakkı olarak yansıtılmaktadır. Bu durum Türkiye gibi bağımsızlığını milli mücadeleyle kazanmış ülkelerde tepkiyle karşılanmaktadır.

Japon asıllı Amerikalı gelecek bilimci Francis Fukuyama tarafından bütün ayrıntılarıyla sunulan Ulus İnşası kitabı, yumuşak güç vasıtasıyla uygulanan işgalin dile getirilmesi olarak yayınlandı.

Bağımsızlığa değer veren toplumlarda bilinçli olmayı tercih edenler buna karşılık savunma mekanizmaları geliştirmeye başladılar.

Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere pek çok ülkede bağımsız algısı veren güçlü liderlere sempati duyulmaya başlandı.

Gelecek, öz değerlerine sahip çıkan, kendi ayaklarıyla yürüdüğü yolunda değişimleri yapabilen toplumların olacaktır.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ULUS İNŞASI 
Ufuk GÖKMEN - Diğer Yazıları
Bütün Ufuk GÖKMEN Yazıları