poyrazoğlu otomotiv etiler

TARIMSAL   PAZARLAMA NASIL OLMALI?

Dr. A. Kadir Kıran

15-11-2017

Nüfus yoğunluğunun yüzde 40’ının tarımla uğraştığı ülkemizde tarımın yeniden yapılandırılması, gelecek açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu yapılanma içinde TARIMDA PAZARLAMAYA ayrı bir önem verilmelidir.

Tarımsal Pazarda olmazsa olmaz üç kişinin varlığına inanılmaktadır. Bunlar, Üretici, Sanayici ve Tüketicidir. Bunlardan birinin yokluğu tarım sektörünün işleyemez bir yapıda olmasına neden olabilir. Sağlıklı oluşmamış bir yapıdaki tarımsal pazar, iyi bir planlamanın yapılabilmesine ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulabilmesine engel oluşturacaktır.

Ülkemizde tarımla ilgili en fazla sözü edilen sıkıntıların başında tarımsal ürün fiyatları gelmektedir. Çiftçilerle görüştüğümde bana ürün fiyatlarının düşük olduğunu anlatıyorlar. Bunun yanında girdilerin ise çok pahalı olduğundan yakınıyorlar. Diğer taraftan tüketiciler de fiyatların yüksekliğinden söz ediyorlar. Yani kimse hayatından memnun değil. Ülkemizin, bazı yıllarda bir ürünün fiyatının çok yüksek, bazı ürünlerin ise fiyatının çok düşük olmasından dolayı hasat edilmemesine kadar karmaşık pazar yapısı içinde olduğu da bir gerçek. Tabi ki bu karmaşık yapı tarımsal üretimde dengesizlikleri de beraberinde getirmektedir.

Tarım ürünlerinin büyük bir kısmının (sebze, hayvansal ürünler vb.) uzun süre depo edilememesi yada stok maliyetlerinin yüksek oluşu, güçsüz ve yeterli işletme sermayesine sahip olamayan üreticilerin ürünlerini ne pahasına olursa olsun satmak zorunda bırakmakta ve pazarlık güçlerini kullanamamalarına neden olmaktadır. Fiyat oluşumundan tüm kesimlerin olumsuz etkilenmemesi ancak, sağlıklı bir rekabet ortamının oluşması ile mümkündür. Bunun sağlanabilmesi ise tüm kesimlerin (üretici, sanayici ve tüketici) eşit şartlarda pazarda yer almasına bağlıdır.

Peki Tarımsal Pazarın dengeli bir yapıya kavuşturulması için neler yapılmalıdır? Öncelikle, üreticilerin özerk ve güçlü bir örgüt çatısı altında toplanmaları sağlanmalıdır. Her ürün grubunun özelliğine göre rekabet ortamını geliştirecek piyasa regülatörü (düzenleyici) yapılandırılmalıdır. Bir diğer önemli konu, ürünlerin üretim miktarlarına göre ithalat ve ihracatta kolaylıkla uygulanabilecek ihracat primi veya gümrük vergisi gibi enstrümanlar kullanılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde, örneğin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çeşitli fonlardan aktarılan kaynakların büyük çoğunluğu Pazar düzenlemelerine ayrıldığı ve rekabet koşullarına azami itina edildiği göz önüne alındığında Tarımsal Pazar’ın ne denli önemli olduğu zaten kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. AB ülkelerinde yıllardır pazarlama, ağırlıklı olarak üretici örgütleri kanalıyla yapılmakta, AB bunu çeşitli mevzuatlarla ve parasal kaynakları ile desteklemektedir. Ülkemizde ise tarım sektöründe üretici örgütlenmesi son derce yetersizdir. Bu durum sektörde pazarlamayı ve üretimin yönlendirilmesini güçleştirmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde, üretime ve üreticiye doğrudan yapılan destekler de ürün verimi ve kalitesinde artışlar sağlayarak maliyetleri düşürmekte ve pazarlamada önemli avantajlar sağlamaktadır. AB bununla da yetinmeyerek, son yıllarda tarım ürünlerinin pazarlanmasını daha da kolaylaştırmak için tarım ürünleri promosyonunu desteklemeye başlamıştır. O halde ülkemizde bugüne kadar uygulanan düşük faizli kredi gibi arz-talep dengesini bozacak araçlar yerine, Tarımsal Pazar’da rekabeti sağlayıcı tedbirlerin alınması ile daha kaliteli ve daha güvenli bir üretimin sağlanması zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Hali hazırda ticaretimizin yarısını AB ile yapmaktayız. Yıllardır da AB’ye girmeye çalışmaktayız. Bu çerçevede hem ticaretimizin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi, hem de AB’ye uyumun gereği olarak buradaki pazarlama ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, ülkemizde uygulamaya geçmek zamanıdır. Yoksa önemli olan bu pazarı kaybedebiliriz. Unutulmamalı ki yeni pazar bulmak hem daha çok maliyetli hem de uzun bir süreç istemektedir. Elimizdeki kuş her zaman daldaki kuştan iyidir. İyi günler dileklerimle..

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - TARIMSAL   PAZARLAMA NASIL OLMALI?
Dr. A. Kadir Kıran - Diğer Yazıları
Bütün Dr. A. Kadir Kıran Yazıları