poyrazoğlu otomotiv etiler
6 Haziran 2020 Cumartesi

TARIM VE SANAYİ ENTEGRASYONU

Dr. A. Kadir Kıran

28-02-2018

Tarım ve sanayi entegrasyonu, tarım ile sanayi sektörünün karşılıklı etkileşiminin gerçekleştiği ve bütünleşmesinin gerekli olduğu bir kavram olarak tanımlanabilir.

Kalkınmış ülkelerin geçirdikleri dönemler incelendiğinde, tarım ve sanayinin birbirini desteklediği ve birinin diğerini gölgelemediği ortaya çıkmaktadır. Nitekim, bu ülkelerde, sanayi gibi tarımın da gelişmiş olması, tarım ve sanayideki dengeli yapılanma ile açıklanabilir.

Türkiye’de ise kalkınmayı sadece sanayileşmekten ibaret sayan anlayışların uzun yıllardır süregelen ihmalleri sonucu, nüfusumuzun yarısını teşkil eden tarım kesimi neredeyse yalnızlığa itilmiştir. Bu güne kadar sanayi ve hizmet sektörlerine verilen teşvik ve desteklerin sadece küçük bir kısmı tarım kesimine yöneltilebilseydi, ülke nüfusunun yarısının geçim kaynağı olan tarım sektörü, gerekli ilerlemeyi uzun yıllar önce kaydedebilirdi.

Tarım sektörü; tarım alet ve makineleri, zirai ve hayvansal ilaçlar, kimyasal gübre, işlenmiş yem için önemli bir pazar olduğu kadar; başta gıda olmak üzere, tekstil, deri ve benzeri hafif sanayilerin talep ettiği hammaddeleri istenen fiyat ve kalitede üreten çok önemli ve hayati bir sektördür.

Tarım-sanayi entegrasyonu; öncelikle, Türkiye’de tarım ürünlerinin, üretildiği yerde işlenmeleri suretiyle katma değerlerini artırmayı, ihracatta işlenmiş tarım ürünlerinin oranını yükseltmeyi sağlayacağı gibi, tüketiciye ulaşana kadar çok fazla el değiştirerek, aracıların yüksek karlar elde ettiği ve bu yüzden pahalıya temin edilen ürün olma özelliklerine son vermek bakımından gereklidir.

Böylece, bir yandan, nüfusumuzun yarıya yakınını teşkil eden tarımsal ürün üreticisinin, ürettiklerinden daha iyi kazanmasını, öte yandan tüketicinin , tarım ürünlerini daha uygun fiyat ile temin etmeleri sağlanmış olacaktır.

Tarım-sanayi entegrasyonu, öncelikle tüketim merkezleri etrafında ve büyük şehirlerin varoşlarında değil, tarımsal üretimin yapıldığı ve üreticinin yaşadığı kırsal kesimlerde olmalıdır. Bu suretle, üretim yapılan kırsal yörelerin kalkınması, istihdam sağlanması ile de köyden büyük şehirlere az da olsa göçün önlenmesi ve ülkenin dengeli gelişmesi sağlanmış olacaktır.

Ülkemizin gelişme sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntılardan en fazla etkilenen kesimini oluşturan köylülerimizi; üretken çiftçi konumuna dönüştürecek, onların desteklemelerden ve teknolojik gelişmelerden yararlanmalarını sağlayacak bir model olarak Tarım-Sanayi Entegrasyonu büyük önem kazanmaktadır. Nitekim son yıllarda Kırsal Kalkınma Yatırımlarını destekleyen projeler gerek AB gerekse de Tarım Bakanlığımız tarafından fonlanmaktadır. % 50’ye kadar varan hibe oranları ile projeler desteklenmektedir. Bunun da meyvelerini üreticiler almaya başlamıştır. Artık tarım ve sanayinin entegre olduğu bir ülke olarak anılmanın zamanı geldi. Tarımcı ve sanayicinin el ele vereceği güzel günlere...Şen ve esen kalın.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - TARIM VE SANAYİ ENTEGRASYONU
Dr. A. Kadir Kıran - Diğer Yazıları
Bütün Dr. A. Kadir Kıran Yazıları