poyrazoğlu otomotiv etiler

TARIM SEKTÖRÜ NE KADAR RİSKLİ?

Dr. A. Kadir Kıran

27-09-2017

Sektörler arasında risk açısından değerlendirme yapıldığı zaman tarım sektörünün diğer sektörlerden pek farkı olmadığı çeşitli kesimler tarafından dile getirilmektedir. Ülkemizde tarım sektörünün genellikle büyük işletmelere sağlanan krediler kanalı ile finanse edildiğine, küçük ölçekli işletmelerin finansmanının sektörün gelişimi için çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Geçenlerde Türkiye’de Tarım Finansmanı konferansı düzenlendi. Konferansta tarım finansmanı etkinliğini artırmak ve kredilenme sürecindeki riskleri azaltmak amacıyla belirli üretici gruplarının bir araya getirilerek sözleşmeli üretim kapsamında finansmana erişimlerinin sağlanmasının, finans kurumlarının öncelikli hedeflerinden birisi olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Sektörün gelişimi ve riskin azaltılması adına diğer önemli bir unsursa tarıma dayalı sanayi işletmeleri ve üreticiler arasında işbirliğinin artırılması olduğu gerçeği üzerinde duruldu. Hem üreticiler hem de sanayi işletmeleri için fiyat ve pazarlama açısından pek çok avantaj sağlayacak olan işbirliklerinin bankaların finansman sürecinde daha fazla yer almaları neticesinde geliştirileceğine ve daha verimli işletmelerin sağlanacağı konferansın önemli sonuçlarından biri olarak belirlendi.

Üç ayrı panel şeklinde gerçekleşen konferansın ilk bölümünde, Türkiye’de tarım ve finans sektörü açısından fırsatların olduğu ve bu fırsatların değerlendirilmesi konusu ele alındı. Daha sonra Türkiye tarım sektörünün yapısı ve görünümü değerlendirildi. Tarım sektörünün yapısına bakıldığında çok parçalı bir yapıya sahip olduğu belirtilen panelde, tarım arazilerinin parçalanmaması konusuna vurgu yapıldı. Konuşmacıların çoğu Türkiye’deki tarım arazilerinin parçalanmasının bölünmeye gittiğini vurgulanarak, yapılması gereken en önemli şeyin bunun önüne geçilmesi olduğunun altı çizildi. Öte yandan üreticilerin rekabet gücünün olmadığına değinilerek, çiftçilerin girdileri çok pahalıya temin ettiklerini bunun da çiftçinin yüksek maliyette üretim yapmasına neden olduğu belirtildi. Panelde tarımda olan değişimin tarım toplumunda değiştireceğini belirten konuşmacılar bu değişimin verime ve üretime yansıyacağını dile getirdiler.

Panelin ikinci bölümünde ise tarımsal üreticilerin kredilendirilmesinde riskin azaltılmasına yönelik sektör temsilcilerinin görüşlerine yer verildi. Tarım sektöründe özellikle finans sağlayıcıların karşılaştığı riskleri yönetme imkanları tartışıldı.

Konferansı özetlersek; tarım sektörünün özellikle verim ve üretimin artması ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi sonucu üreticilerin kazancının artacağı, bununda üreticiler tarafından finansman amacıyla alınan kredilerin geriye ödenmesini kolaylaştıracağı vurgulanmaktadır. Sektördeki riskin azalması yada minimize edilmesi ancak üreticilerin birim alandan daha fazla gelir elde etmesi ile mümkündür. Yani üreticiler açısından “KAZAN KAZAN” teorisi geçerli olmaktadır. Ancak bu şekilde tarım sektöründe risk minimize edilebilir. Bol ve bereketli günler dileklerimle..

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - TARIM SEKTÖRÜ NE KADAR RİSKLİ?
Dr. A. Kadir Kıran - Diğer Yazıları
Bütün Dr. A. Kadir Kıran Yazıları