poyrazoğlu otomotiv etiler
23 Şubat 2019 Cumartesi

TAKVA 2

Mustafa Örki

05-06-2017

“Umulur ki, takvaya eresiniz” 2,183

Takva: sakınma fıtri bir duygudur, hayvanlarda yeni doğan bir yavru tehlike anında sesiz kalır ve bekler, yerken su içerken bile tetiktedir. Kuran insana fıtratına çağırır, o zaman bir mümin imanın gereği bu sese davete icabet eder.

İnsan zayıftır ve korunması gerekir, insanı kendisini yaratan koruyabilir ve O bu korunma yollarını ve kurallarını oluşturmuştur. Dini bir hayat insanı hem dünya hem ahiret için bir sığınmadır. Ve vahiy insanı uyarmaktadır, Rabbimiz ne buyuruyor dinleyelim: "Rableri huzurunda toplanacaklarından korkanları sen Kuran'la uyar ki, onların Rablerinden başka ne bir dostu ne de bir şefaatçisi vardır. Umulur ki, onlar sakınırlar." 6, 51.

Takvanın kök anlamı "korumaktır. Koruyabilmesi için güçlü olması gerekiyor. Onu besleyen ırmaklardan biri de akıldır. Ve insan akıllı bir varlıktır, aklı olmayanın dini yoktur aklı olan düşünür

Aklını kullanamayan, düşünemeyen Müslüman, takva gıdasını elde edemez.

Takva elbisesi elde etmenin korunma yollarından biriside ibadetlerdir. Namaz, oruç, hac, kurban, zekât, infak gibi ibadetler takva gıdasını besler ve onu canlı tutar.

Oruç tutmakla takvamızı beslemiş oluyoruz

Âlimlerimiz şöyle demişler; Şems 8'deki takva kavramı teşkil etmektedir: "Fücurunu ve takvasını ona ilham edene." Bu ayette, "takva" kavramının zıddı olan "fücur" kavramını da görüyoruz.

"Yalan söylemek, zina etmek, haktan ayrılıp yan çizmek, suyu akıtmak, muhalefet etmek" manalarına gelen "fücur" kavramı, Kuran'da, pınar / akıtmak; şafak vakti zâni ve günahkâr anlamlarını ifade etmektedir.

Bütün bu anlamları bir araya getirip şu genellemeyi yapabiliriz: Yüce Allah'ın insanın tabiatına koyduğu, günah işlemeye açık olma özelliğine "fücur" denilebilir. Zira Allah, Şems 8'de "fücur"u nefse yerleştirdiğini söylemektedir.

Takva ise, fücurun tam tersi bir özelliği ifade etmektedir; yani günahtan, isyandan ve haktan ayrılmaktan korunma manalarına gelmektedir. "Islah edip düzene sokmak, koruyup gözetmek, Allah'ın azabından korkmak, çekinmek, muhafaza etmek, saygı duymak" manalarına gelen "takva" kavramı, cahiliye döneminde, canlı varlıkların dışarıdan gelecek yıkıcı bir kuvvete karşı kendisini savunma davranışını ifade ediyordu. Kısaca bağışıklık sistemimizi güçlendirmiş olacağız.

Yüce Allah, insanın iç âlemine, ta doğuştan, manevi etkilerin cinsini, boyutunu, rengini ve tonunu ayırt edecek bir meleke yerleştirmiştir. Şems 8'de yer alan takva kavramı, bu melekenin, yani bağışıklık sisteminin insanda mevcut olduğunu ifade etmektedir: Takvayı, yani manevi bağışıklık sistemini geliştiren ve çalışır halde tutan insan, dışarıdan gelecek olan etkilerin Rahmani mi, şeytani mi olduğunu ayırt edebilir. Demek ki takva bir bilinç, bir anlama, bir bilme ve bir ayırt etme melekesidir. Ramazan ayında oruç tutmakla eğitiliyoruz, eğitimin kişiye önceden belirlenmiş kurallar vasıtasıyla davranış kazandırma, değiştirme ve geliştirme ettiği hazırlama faaliyetidir.

“Umulur ki bu sayede takvaya eresiniz” deniyordu oruçla ibadeti ile insanın içinde var olan iyiliği açığa çıkarmış oluyoruz. Ramazan da oruç ibadetinin içini mutlaka şuur katmalıyız, kısaca anadan babadan görme bilme değil kitabımız ne diyor anlamamız gerekiyor.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - TAKVA 2
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları