poyrazoğlu otomotiv etiler

TAKVȂ 1

Mustafa Örki

03-06-2017

“Olur ki bu sayede takvâya erersiniz” 2,184

Derler ki, orucun gerekçesi aç kalmak değil insanın ruhu oruçla doyar, beslenir. Oruç tutan imanını dik tutar.

Takvâ hakkında; Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik anlamında bir kavram.

Sözlükte “korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek” anlamlarındaki vikāye masdarından türeyen takvâ kelimesini Seyyid Şerîf el-Cürcânî, “Allah’a itaat ederek azabından sakınmaktır, bu da ceza almayı haklı kılan davranışlardan nefsi korumak suretiyle gerçekleşir” şeklinde tarif eder et-Tarîfât “ DİA

Takvâ kelimesi V-K-Y kökünden bu kelime Kur’an’da 258 yerde geçmektedir. Zarar ve eziyet verecek şeylerden korumak anlamındadır. Nefsi korktuğu şeylerden koruma altına almak demektir.

Oruç tutan bir insana nefsi açlık ve susuzluk korkusunu yenmesine katkı sağlar. İnsan görür ki oruç tutulunca ölünmezmiş. Yersiz korkular bizi esir alabiliyor, hiç oruç tutmayan bir kardeşimiz bana

“Ben oruç tutarsam ölürüm” dedi. Hiç denedin mi dedim? Hayır dedi, bugün batı dünyasına aç kalırım korkusu en üst seviyededir. Ve yıllarca yetecek kadar stok yapmaktadırlar.

Ve insan bu korkunun esiri olunca paylaşmayı es geçer. Yemez, atıkları ile çevreyi kirletir, dünyanın büyük bölümü açlık sınırında yaşar veya ölür. Manen köreldiği için bu insanları görmez, görmezlikten gelir.

Bu kelime sorumluk sahibi olma, duyarlı olma, manevi bağışıklık sahibi olmak gibi anlamları ilgi ve dikkat çekicidir. Oruç tutan bir insan manen ve madden yokluk çekenlerin ızdırabını içinde hissetmez ve ben ne yapabilirim diye çare aramaz ise bir sorun vardır demektir.

Ramazan ayında bizim insanımızın zekât fitre, fidye ve sadaka verme isteği en üst noktada olması merhametli olması fıtratını temizliğini delalet eder.

Muttaki olan insan kendini koruyandır, fücûr’dan korunma noktasında duyarlı olmaktır ki; Oruç tutmak insanın günahlarından arınmadır, tedavi olmak aslına dönmektir. Duyarlı insan şeytanın vesvesesini duyar ama dikkate almaz. Daha gençsin, hava sıcak günler uzun, sonra tutarsın gibi.

Takvâ kelimesini salt Allah’tan korkmak yerine O’nun sevgisini kaybetmekten korkmak şeklinde anlamak daha güzeldir, haşyetullah kavramı esasen budur. İnsan sevdiğini kendisini seven ve güvenen bir varlığa karşı bu sevgi ve güveni sarsmamayı esas alır.

Bir kez daha belirtmek gerekirse oruçla muttaki olma fabrika ayarlarına dönmek demektir. Sahip olduğumuz her şey bizim değil bir emanettir. Akıl-ruh ve beden benim gibi davranamayız, emanet üzerine titremeli ve kılavuzda belirtilen tarife göre kullanmalıyız.

Takvalı olmak bir bakıma hidayet üzeri yaşamaktır, hidayet eden yol gösteren insanı yaratan ve kuralları koyan yalnız Allah’tır.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - TAKVȂ 1
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları