poyrazoğlu otomotiv etiler
8 Temmuz 2020 Çarşamba

ŞU  BİZİM  TÜRKÇEMİZ

Atilla Sezener

12-10-2019

Ülkemizde halkın çok büyük bir bölümü günlük 150-200 kelime ile konuşur. Normal bir gazeteyi okuyabilmek için en az 1000 (bin) kelime bilmek zorundasınız. Türkçe Kuran mealini okuyup anlamak için en az 10000 (onbin) kelimelik hazineniz olması şarttır. Peki bu durumda halkın büyük bölümü dinini kaynağından öğrenmeden mi yaşıyor?. Evet aynen öyle yaşıyor.

İnsanların, düşüncelerini ve duygularını anlatmak ve bildirmek için sözcüklerle ve işaretlerle anlatma biçimine dil diyoruz. Ortalama olarak 18 aylık bir çocuk 20 kadar farklı sözcük bilir. Yaş büyüdükçe sözcük öğrenme hızı artar. 20 ayda 100, 24 ayda 300 ve 3 yaşında yaklaşık 1000 kelime olur.

Güzel dilimiz Türkçeyi, UNESCO’ya göre, dünyada 200 milyon kişi konuşuyor. Dünyada en çok konuşulan Çince, İngilizce, Hintçe, İspanyolcadan sonra beşinci veya altıncı sırada bizim dilimiz var.

Şimdi konu hakkında bazı teknik bilgiler verelim. <Türkçedeki tüm sözcüklerin sayısı

105.bin’e dayanmıştır. Bütün büyük diller gibi Türkçenin ve bu arada Türkiye Türkçesinin içine yabancı kökenli sözcükler girmiştir.

-Türkçedeki yabancı sözcüklerin oranı yüzde 14,33 dür.

-Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin sayısı ise 14 bin 973 dür.

-Türkçeye en çok Arapça, Farsça ve daha az miktarda olmak üzere Fransızca, İngilizce, Almanca ve Türkiye’de yaşayan azınlıklardan, komşu ülkelerden, yabancı kökenli sözcükler girip yerleşmiştir.

İşin ilginç yanı, Türkçe sanılan bazı sözcüklerin örneğin “örnek” Ermenice, “kaldırım” Rumca, “masa” Arapça, “ karpuz” Farsçadır.

Günümüzde Türk dil ve lehçeleri şöyledir: “ Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkmence, Kırgızca, Kazakça, Taranca, Yeni Uygurca, Sarı Uygurca, Kazan Tatarcası, Nogayca, Çuvaşça, Yakutça .”

Türkçe ve Türk dili değince Kaşkarlı Mahmut’u kimse görmezlikten gelemez.” Bin yıl önce 11.ci yüzyılda kaleme aldığı ilk Türkçe lügate “Divan-ı Lügat-it Türk” (Türk Dilleri Sözlüğü) adını verdi.

Kaşgarlı Mahmut, kitabın önsözünde Türk ulusuyla övündüğünü, Türklerin özel ve üstün niteliklerini okuyucularına anlatmak istediğini dile getirdi.

Kaşkarlı’nın bu özgün eseri, türünün ve döneminin günümüze ulaşabilmiş tek örneğidir. “

Ben bir dil uzmanı değilim. Bu konuda konuşmaya ve yazmaya da yetkin değilim. Sadece her aydının bilmesi gereken birkaç noktaya temas ettim.

Yalnız şunu kesinlikle vurgulamak istiyorum . Her Türkün gururla bilmesi gereken çok önemli bir gerçek var. Bu dünyada İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca olmadan çok önce TÜRKÇE VARDI.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ŞU  BİZİM  TÜRKÇEMİZ
Atilla Sezener - Diğer Yazıları
Bütün Atilla Sezener Yazıları