etiler poyrazoğlu otomotiv
14 Aralık 2019 Cumartesi

SORULARA CEVAPLAR MEVLÂNA'NIN CAHİLLİK HAKKINDAKİ SÖZLERİ (2)

Önder Göçgün

03-09-2018

(Geçen yazıdan devam)

Geçen yazımızda, Hz. Mevlâna’nın:

“Cahiller topluluğundan gel her zaman uzaklaş

diye başlayan şiirinden hareketle, "cahil; dar anlamda bilgisiz insan demektir. Geniş anlamda ise, bilgisizliliğini kaba-saba söz ve davranışlarla sergileyen itici, sevilmeyen kimse için kullanılır." sözlerine yer vermiş idik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim:

Mevlâna, gönlü arı-duru, saf, temiz, güzel insanları parlak bir aynaya benzeterek, bu aynanın; bilgisiz, görgüsüz kimselerin arasında tıpkı suya düşen bir aynanın yavaş yavaş paslanması gibi, zaman içinde köreleceğini, insanî vasıflarını, seçkin ve üstün niteliklerini kaybedeceğini söyleyerek, böylece büyük bir gerçeğe daha işaret etmiş oluyor.

Mevlâna’nın bu yaklaşımı çerçevesinde Tasavvuf’ta ayna, “manevî tefekkür” denilen, derinden duyuş ve düşünüşün sembolü, simgesi durumdadır. O, aynı zamanda “tecelli-gâh”dır, yani Yüce Sevgili’nin göründüğü, kendini gösterdiği yerdir. Bu bağlamda ayna; kendini iyi yetiştirerek, her türlü bilgisizlikten, görgüsüzlükten uzak durmasını bilen ve adına “insan-ı kâmil” denilen olgun kimselerin kalbi, gönlüdür. Orası, “Allah’ın mazharı”, tecelli ettiği, Hak nurunun etkisiyle makbul, saf, temiz kulların kalbinde “İlahî sırların ayân olduğu”, ortaya çıktığı yerdir.

Öte yandan, -gene dinî ve tasavvufî anlayışa göre- Allah, kendi güzelliğini görmek ve göstermek için bir ayna durumundaki âlemi; kâinatı, evreni ve onun içinde de dünyayı yaratmıştır. Dolayısıyla, evrende ve dünyada görülen her şey, Allah’ın aynadaki görüntüsünden başka bir şey değildir.

İşte, bütün bu hususları çok iyi bilen ve gören Hz. Mevlâna; onun için, aklı başında kimselere seslenerek; bu tip cahil, görgüsüz insanlardan ve onların meclislerinden, toplandıkları yerlerden uzak durulmasını, böylece gönül aynasının paslandırılmamasını, seçkin ve olgun kimseler olarak gerçeklerin görülmesini öğütlüyor.)

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - SORULARA CEVAPLAR MEVLÂNA'NIN CAHİLLİK HAKKINDAKİ SÖZLERİ (2)
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları