etiler poyrazoğlu otomotiv
12 Aralık 2019 Perşembe

SORULARA CEVAPLAR: HAYVANLARIN VE BİTKİLERİN DİLİ (2)

Önder Göçgün

02-07-2018

(GEÇEN YAZIDAN DEVAM)

Geçen yazımızda, " Dünyada aralarında konuşarak, birbiriyle iletişim kuran tek canlı insan değildir. Bunun böyle olduğunu, evlerinde hayvan ve çiçek besleyenler ile bahçelerinde ağaç yetiştirenler çok iyi bilirler.

Evet o canlıların da kendilerine göre bir dilleri ve konuşmaları vardır. Ancak bunu, bizim bildiğimiz, anladığımız şekilde görmek ve algılamak mümkün değildir." demiş ve kısa bir açıklamada bulunmıuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim:

Hayvanların ve bitkilerin, hem insanlarla, hem de kendi aralarında, Allah tarafından kendilerine verilen üstün bir yetenek sayesinde, söz konusu “sessiz dil” ve hatta “vücut dili” adı verilen bazı özel hareketlerle konuşup anlaştıkları biliniyor.

Hayvanlar bunu standart tavırlarına, normal hareketlerine aykırı bazı ses ve hareketlerle ortaya koyarlarken; bitkiler de, doğrudan hissedilip anlaşılmayan, ancak çok kolay uçarak yayılan özel bazı kimyasal kokularla gerçekleştirirler.

Bu kokulara, “Uçucu Organik Bileşikler” denilmektedir. Sayılarının bin’e ulaştığı söylenilen çok değişik türdeki bu kokularla kurulan kimyasal iletişim sayesinde bitkiler, özellikle tehlike anlarında birbirlerini uyararak, savunma mekanizmalarını hareket geçirirler.

Nitekim, elinde büyük bir bağ makasıyla güllere yönelen bir kimse karşısında, onların dikenlerini daha sert bir hale getirerek, dallarını geriye doğru eğdikleri, böylece kendilerini korumaya çalıştıkları; ağaçların da, balta ile bedenlerinde açılan yaralar ve bazı zehirli böceklerin gövdelerine verdikleri zararlar karşısında reçine, zamklı sakız salgılayarak, yaralarını onarmaya çalışırlar.

Hayvanların ve bitkilerin dinleme yeteneklerinin de hayli gelişmiş olduğu yapılan birtakım deneylerle anlaşılmış bulunmaktadır. Sözgelimi, Amerika’da birbirine yakın olan ve aynı toprak, su ve hava şartlarına sahip bulunan iki buğday tarlasından birinde sürekli müzik yayını yapılmış, zaman zaman uzmanlar eşliğinde başakların arasına giren tarla sahipleri tarafından: “Sizleri seviyoruz, ne kadar güzel ve özelsiniz” tarzında sözlerle konuşulmuş; sonunda, bu tarladan elde edilen ürünün diğerine göre hem daha çok ve bereketli, hem de daha sağlıklı olduğu görülmüştür.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - SORULARA CEVAPLAR: HAYVANLARIN VE BİTKİLERİN DİLİ (2)
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları