etiler poyrazoğlu otomotiv
17 Şubat 2020 Pazartesi

SORULARA CEVAPLAR DENİZLİ'DE BAZI YER ADLARININ DOĞRUSU (2)

Önder Göçgün

17-09-2018

(Geçen yazıdan devam)

“Kayıhan” kelimesi, lengüistik, yani dilbilimi açısından doğrudur. Bununla birlikte, Türkçe kelimelerde orta hece ünlüsü vurgusuz olduğundan, özellikle söylenişte düşer. Bunun sonucunda, sözgelimi kahvealtı, kahvaltı; ne oldu, n’oldu şeklini almıştır.

Bunlar gibi, “Kayıhan” kelimesi de yüzyıllar içinde, ortasındaki “ı” seslisinin düşmesiyle halkın dilinde “Kayhan” olmuştur.

Denizli’de halkımızın “Kayhan”, hatta yerel ağız özelliği çerçevesinde “Gayhan” diye söylediği ve yazdığı bu kelimenin de, aynen bu şekliyle, yani “Kayhan” olarak korunması; halkımızın söyleyiş tercihine, kullanış biçimine duyulması gereken saygı dolayısıyla çok yerinde olacaktır.

Şehrimizde, mahalle adı olarak yüzyıllardır kullanılmakta olan, “Feslikan” kelimesinin “Fesleğen”den geldiği doğrudur. Bununla birlikte Feslikan; dilbilimi açısından Fesleğen’in muhaffefi, yani Denizli halkının hafızasında ve dilinde, mahalli ağız özelliğine uygun düşecek tarzda hafifletilerek iyice yerleşmiş olan söyleniş biçimidir.

Onun için, bize göre; halkın eskiden beri kullanageldiği, bildiği ve kabul ettiği gibi, bu mahallemizin adı “Feslikan” olarak söylenmeli ve yazılmalıdır. Bu, aynı zamanda halka duyulması gereken saygının da ifadesidir.

Bu arada, Denizli’nin yerli halkından hiç kimseye, atalarından dedelerinden beri söyleyip yazdığı şekliyle “İlbadı” yerine, “İlbâde”; “Kayhan” yerine, “Kayıhan”; “Feslikan” yerine de “Fesleğen” dedirtmenin mümkün ve doğru olmadığı gerçeği de iyi bilinmelidir.

Sonuç olarak; adı geçen bu yer adları, öteden beri halkın hafızasında yer etmiş bulunan önceki yazılış ve söyleniş biçimlerine döndürülmelidir.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - SORULARA CEVAPLAR DENİZLİ'DE BAZI YER ADLARININ DOĞRUSU (2)
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları