poyrazoğlu otomotiv etiler
16 Temmuz 2020 Perşembe

SORULARA CEVAPLAR

Önder Göçgün

29-04-2019

Soru: Teşekkür etmenin değeri ve önemi nedir?

Cevap: Bilindiği gibi teşekkür, yapılan bir yardıma ve görülen bir iyiliğe karşı şükran duygularını, minnettarlığını dile getirmektir.

Bu konuda Hz. Mevlâna: "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmemiş sayılır." der.

Aslında Hz. Muhammed'in bir Hadisi olan bu anlamlı söz, Mesnevî'nin 4. cildinde ifadesini bulmuştur.

Bilindiği gibi teşekkür, kendisine yapılan bir yardımdan, iyilikten dolayı memnuniyetini, hoşnutluğunu ifade etmek demektir. Bu kelimenin kökü şükür'dür ve o da Allah'ın kullarına olan yardımından dolayı, insanların O'na karşı duydukları minnetlerini, teşekkür borçlarını dile getirmeleridir.

Görülen bir iyiliğe karşı teşekkür etmek, aklı başında herkesin yerine getirmesi gereken bir borçtur. Bu durum, aynı zamanda insanın iç huzurunun, mutluluğunun sağlanmasında, toplum düzeninin korunmasında ve dayanışma ruhunun gelişmesinde de son derece önemli bir davranış biçimidir.

Bu bakımdan, insanlara teşekkür etmek, dini açıdan Allah'a ibadet sayılmış, teşekkür etmeyi bilmeyen kaba, görgüsüz, anlayışsız olanlar ise, nankör, yani gördüğü iyiliği unutan kimseler olarak nitelendirilmiştir. Halkımız böyleleri hakkında, "tuz ekmek hakkını bilmeyen iki ayaklı anlayışsız mahluk" hükmünü vermiştir.

Onun için de Hz. Muhammet; "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmemiş sayılır." demiş ve Hz. Mevlâna da Mesnevi'sinde bu sözü aynen bu şekliyle tekrarlamıştır. Sonuçta, Allah'a şükretmekle insanlara teşekkür etmek arasında son derece sağlam bir ilişki olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır.

Allah'a şükür ile insanlara teşekkür ise:;

1- Dil ile kalpten söylenmekle,

2- Görülen iyiliğe karşı iyilik yapmakla, iyi davranışlarda bulunmakla,

3- Allah'a ve iyilikte bulunanlara hayır duası etmekle,

sağlanır. İşte onun için, "kullara teşekkürü Allah'a şükür" kabul ederek, hayatını düzene sokmak, her aklı başında insanın önde gelen davranış biçimlerinden birisidir.

Gördüğü yardım ve iyiliğe şükretmemek, teşekkür görevini yerine getirmemek ise, şer, yani uğursuz, kötü kişilerin işinden başka birşey değildir. Bundan da, kesinlikle uzak durmak gerekir.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - SORULARA CEVAPLAR
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları