etiler poyrazoğlu otomotiv
12 Aralık 2019 Perşembe

SORULARA CEVAPLAR

Önder Göçgün

16-04-2018

Soru: Edebiyat öğretmeniyim. Acaba, ünlü şairimiz Namık Kemal Bektaşi midir? Yoksa, Mevleviliğe eğilimi mi söz konusudur? Çok merak ediyorum. Cevaplarsanız, sevinirim. Saygılarımla. İdris Somer"

Cevap: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Eski Harfli Eserler Bölümü’nde, İbnülemin(Mahmut Kemal İnal) Koleksiyonu içerisinde 2807 numarada kayıtlı bulunan “Namık Kemal’in El-yazması Sofya Şiir Defteri” incelendiğinde; Sofya’da, dedesi Abdüllâtif Paşa’nın yakın dostu Bektaşi mizaçlı Eşref Paşa’nın, Namık Kemal’in şairliği üzerindeki etkisini görmek mümkündür.

Abdüllâtif Paşa’nın da Bektaşi olduğu ve bu bakımdan Eşref Paşa ile aralarında bir gönül bağı kurulduğu dikkate alınacak olursa, Kemal’in bu ilk şairlik dönemlerinde tasavvufî şiir geleneğine yönelmesinde, Bektaşi bir aile muhitinde yetişmesinin ve dost çevresinde bulunmasının rolü büyüktür, denilebilir.

Bununla birlikte şairimizin Sofya’da tertiplediği bu defterde bulduğumuz -ve günümüze kadar dikkatlerden kaçtığını bildiğimiz- “Medhiyye-i Cenâb-ı Mevlâna” başlıklı şiiri, aynı zamanda kendisindeki Mevlâna hayranlığının ve Mevleviliğe eğiliminin de ilk yazılı belgesi durumundadır.

Böylece şairimizin, Bektaşilik ve Mevlevilik muhabbetini, sevgisini daha Sofya yıllarında -bu defterde açıkça görüldüğü üzere- şiir sanatına yerleştirdiğini söyleyebiliriz.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - SORULARA CEVAPLAR
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları