poyrazoğlu otomotiv etiler

SORUARA CEVAPLAR

Önder Göçgün

16-06-2020

Soru: Acaba milli edebiyat nedir ve nasıl olmalıdır? Açıklamanız ricasıyla saygılarımı arz ederim. Mustafa Pekmezci

Cevap (2): Ziya Gökalp'a göre Edebiyatımız, Türk Halk Edebiyatı örneklerinden ne çok feyiz alırsa, yani beslenir, faydalanır ise, o kadar çok millileşmiş olur.

Edebiyatımızın ikinci tür modelleri de, Batı'nın Homeros ve Virjil'den başlamak üzere bütün klasik eserleridir. Yeni başlayan bir millî edebiyat için en güzel örnekler, klasik edebiyatın şaheserleridir. Çünkü genç milletler, mefkûreleri (idealleri, ülküleri), kahramanlıkları yücelten bir edebiyata muhtaçtırlar. Klasik edebiyatlar, genellikle, bu hedefe ulaşmayı sağlayacak özelliktedirler.

Bununla birlikte biz, Batı'nın önce yalnız klasiklerine değer vermekle, Romantizm'in feyzinden de, yani sağlayacağı katkılardan da mahrum kalmamalıyız. Çünkü Romantizm'in esası, temeli, özü halk edebiyatlarıdır. Batıdaki bütün Romantizm hareketleri halka doğru gitmek, halk masallarını ve destanlarını model olarak almakla başlamıştır. Demek ki, edebiyatımızı millileştirip işlerken, Klâsisizm ve Romantizm dönemlerini birlikte yaşamış olacağız. O halde Batı edebiyatını ruhumuza sindirmeğe çalışırken, Batı romantiklerinin halk edebiyatlarından nasıl faydalandıklarını da anlamağa çalışmalıyız.

Buna, millî edebiyatımızın batılılaşması da diyebiliriz. Böylece edebiyatımız millileştirme ve batılılaştırma adı verilen iki terbiye, eğitim, bilgiyi artırma döneminden geçtikten sonra hem millî, hem de Avrupalı, Batılı bir edebiyat haline gelecektir.

Bununla ilgili olarak Karagöz, Orta Oyunu gibi temaşa (seyirlik) sanatlarımız halka sunularak yaşatılmalı; saz şairlerine destanlar, koşmalar, maniler okutularak, milli edebiyatımız canlı örneklerle halka gösterilmelidir. Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Dertli, Aşık Ömer, Gevheri gibi halk şairleri için de geceler düzenlenerek bunlar ve eserleri halka anlatılmalı, hatıraları halkın arasında yaşatılmalıdır.

Nihayet, bütün anlatılanlar, söylenenler yazıya geçirilip, kitap haline getirilmeli, sonuçta her yerde halk kütüphaneleri oluşturulmalıdır.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - SORUARA CEVAPLAR
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları