poyrazoğlu otomotiv etiler

SIKILMIŞ  YUMRUKLA TOKALAŞILMAZ

Atilla Sezener

04-04-2020

Gerek bizim ve gerekse başka toplumlarda şiddete tapan, ondan beslenen kişi, kurum ve çeşitli örgütler vardır. Sanıyorum bu daha yıllarca devam edecektir.

Devletler, din fanatikleri, siyasi partiler, aşiretler, cemaatler, spor kulüpleri ve benzerlerinde çeşitli boyutta şiddetten beslenmeler görüyoruz.

Baştan şunu hemen kaydedeyim. Yıkmak çok kolay, yapmak zordur. Örneğin bir kahvehaneye girin ve oturanlara giydirin. Anında bir yığın insanı kendinize düşman edersiniz;

haydi on senede düzeltin

Tüm zamanların en büyük ve acımasız emperyalizmini kuran ve uygulayan İngilizlere karşı, şiddet dışı muhalefet yaparak onları dize getiren Mahatma Gandi’nin bazı görüşlerine yer verelim. Bu fikirler her boyutta sıkılmış yumruklara karşı dersler içerir. Gandi’nin ideolojisi şuydu:

“Şiddet karşıtlığı, sivil itaatsizlik, pasifizm, uzlaşmacılık, çilecilik, Asya milliyetçiliği ve dinlere saygı”

NOTUMUZ: Dinlere saygılı olmadığınız sürece hiçbir sorunu çözemezsiniz. En iyisi en doğrusu benim inancımdır, bunun ötesi havagazıdır dediğinizde, cehennemin yollarını döşemiş olursunuz.

Görüşlerinden bazılarına gelince:

“Şiddet göstermeme inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim inancımın da son maddesidir.”

“Şiddet karşıtlığının ürettiği güç, kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahların gücünden üstündür.”

“Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.”

“Toplum hayatı için bireysel özgürlük ve bağımsızlık şarttır.”

“İnsanları mahvedenler şunlardır: İlkesiz siyaset, vicdansız sefahat, çalışmadan zengin olmak, bilgili ama karaktersiz insanlar, insan sevgisinden yoksun bilim, özveri içermeyen ibadet”

“Zayıf insanlar affetmezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir.”

“Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.”

“Kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.”

“Sevgi dünyadaki en incelikle güçtür. Sevginin olduğu yerde hayat vardır.”

“Bir insan yaptıklarının toplamıdır.”

Tarih bu çapta adamları her yerde ve her zaman yetiştirmiyor. Düşünüyor, seziyor, söylüyor ve uyguluyorlar. Sonuç çoğunlukla zaferle bitiyor.

1869’da dünyaya gelen Gandi, şiddete başvurmadan Hint toplumunun İngiliz emperyalizmine karşı verdiği direnişi yönlendirdi ve bağımsızlık hareketinin babası oldu.

Yaşamını Hint toplumunun özgürlüğüne adayan Hintlilerin “Mahatma’sı, “Babu”su olan bu yüce insan 30 Ocak 1948’de radikal bir milliyetçinin silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirdi. Nur içinde yatsın, toprağı bol olsun.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - SIKILMIŞ  YUMRUKLA TOKALAŞILMAZ
Atilla Sezener - Diğer Yazıları
Bütün Atilla Sezener Yazıları