3 Haziran 2020 Çarşamba

SEDD-i ZERÂİ

Mustafa Örki

12-09-2019

Adli olaylarda bir artış var, bunlar içinde alkol-uyuşturucu internet bağımlılığı şiddet ve taciz gibi. Yüksek oranda Müslüman olan bir toplumda bu olaylar oluyorsa burada bir sorun vardır. Ve burada toplumun tüm bireylerine, ailelere okullara ilim sahiplerine ve devlete iş düşmektedir. İşi sadece adli vakadan ibaret görmek, devletten beklemek yanlış olur. “Demir tavında dövülür” diye bir atasözümüz var.

Gerçek ve gayretli olanlara sözüm yok ama bazen de pes artık dediğim şeyler var. Toplumda yaraya dönmüş problemler var iken didişmenin ne anlamı var? Hz. Muhammed (sav) zamanında köpeklerin durumu ile ilgili tez çalışması yapmaya kalkan akademisyene sormak lazım. Yaptığın çalışma ne yarayacak? Hangi derdimize dermen olacak?

İslam çarenin öbür adıdır, insanın doğasını bozmadan çareler üretmek mümkün. Bu din bizim önümüze duvar örmez yol gösterir. Elimizde usulcülerimizin ürettiği formüller var. Bu formüllerden biri olan “Sedd-i zerâi’yi kısaca tanıtmak ve hatırlatmak isterim.

İnsan potansiyel olarak suçlu değildir ama suç işleyebilir fıtratı müsaittir, İşte onun için bu din suça giden yolları kapatmayı hedefler. Seddi zerai bugün işletilmelidir, nedir bu dini delil?

Şer‘an sakıncalı sonuçlara götürmesi kesin veya kuvvetle muhtemel olduğunda mubah fiillerin yasaklanması anlamında fıkıh usulü terimi; özellikle Maliki usulünde şer-i bir delildir.

Sözlükte “kapatmak, engellemek” “yolların kapatılması, vasıtaların engellenmesi” mânasına gelen sedd-i zerâi‘fıkıh usulü terimi olarak, kendi başına mubah olan bir fiilin şer‘an sakıncalı bir sonuca götüreceğinden emin olunması veya bunun kuvvetle muhtemel bulunması sebebiyle yasaklanmasını ifade eder.

Öte yandan iyiliğe götüren yolların açılmasını ifade eden “feth-i zerâi‘” de geniş anlamıyla sedd-i zerâiin bir türünü oluşturur. Buna göre, fıkıh usulünde bilinen yollarla dinen yapılmasının istendiği belirlenen fiiller cüz’î iyilikler içermesi yanında sonuçta dinin korumayı hedeflediği temel değerleri gerçekleştirme, yani küllî nitelikte maslahatlara da (iyilik) vasıta olma konumunda bulunduğundan bütün dinî görevler geniş anlamıyla sedd-i zerâi‘ düşüncesine dâhildir. Meselâ ramazan ayında oruç tutma emredilmiştir ve bu fiilin kişide kulluk bilincini yerleştirme, irade eğitimi sağlama, ahlâkı güzelleştirme, ruh ve beden sağlığını koruma gibi cüz’î iyilikler içerdiği bilinmektedir. Fakat bu aynı zamanda temel değerlerden olan dinin korunması ilkesinin canlı tutulmasına, dolayısıyla birey ve toplum için önemli maslahatların gerçekleşmesine vasıta olmaktadır. İslam Ansiklopedisi

Engelli insanlarımız tacize uğruyor ve taciz ediyorsa hangi tedbir dine uygundur. Cinsel dürtüleri harekâta geçiren yiyecekler nelerdir? Ne kadar yenilmeli-yedirilmeli? Bevliye-nöroloji uzmanlarınca geçici veya kesin ilaç tedavisi işin hukuki durumu gibi neler yapılabiliri cevap bulunmalıdır. 12 Eylül 2019.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - SEDD-i ZERÂİ
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları