poyrazoğlu otomotiv etiler

ORUÇ FARZDIR

Mustafa Örki

16-05-2018

“Ey iman edenler savm/oruç size farz kılındı, umulur ki takvaya erersiniz” 2,183

Hicretin ikinci yılında bu emirle peygamberimiz ve sahabesi oruç tutmaya başladılar. Peygamberimiz (sav) “Kim inanarak ve sevabını Allahtan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur.” (Buhari, İman, 28)

Bu ibadetin illet sebebi Allah’ın emri oluşudur. Bir şeyi Allah emrettiyse Hz. Muhammed (As) da o emri yerine getirdiyse mesele bitmiştir. Siyer kaynakları Peygamberimizin hazarda seferde sekiz sene oruç tutmuşlardır. Bedir savaşı bazı seferlerde ramazan ayına tevafuk etmişti. Yolda oruçlarını açmışlardır.

“Kim inanarak ve sevabını Allahtan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur.” (Buhari, İman, 28)

Oruç ibadeti hasenat olan bir ibadettir. “Kim bir hasene ile gelirse ona on misli verilir, kim de bir seyyie ile gelirse ona ancak misliyle ceza edilir ve hiç birine haksızlık edilmez.” 6,160 Elmalılı Hamdi Yazır Hak Dini Kuran Dili

İbadetlerimizi severek ve isteyerek yerine getirebilmek için ulemamız ibadetlerin hikmeti üzerinde kafa yormuşlardır. Onlardan biri de Hint-Pakistan İslam Akademisi Reisi Süleyman Nedvi’dir Allah rahmet eylesin! Derki,

“Her gün tekrarlanan nefsanî istekler, beşeri arzular üç şey üzerine toplanır. 1. Yemek 2. İçmek 3. Cinsi münasebet.”

İlk iki insanın kendisinin yaşaması üçüncü istek neslin devamı içindir. İşte bu üç isteği geçici bir süreliğine terk etmenin adı oruçtur. Aslı savm olan bu ibadet tutmak ve susmak anlamına gelir.

Neden? Oruç tutmak emrediliyor? İnsanı yaratan Allah’tır, insan bu kuvvetini aşırlığa götürebilir. İnsan yoldan çıkabilir, öyle de olmaktadır. Yalnız yemek-içmek ve cinsel arzularını tatmin için yaşayan ve insanlığını unutan sonunda hüsrana uğrayanları biliyoruz. Allah kullarını hasta ruhlar olarak değil her şeyi dengede tutan insanların insanca davranışlarda bulunmasını istiyor.

Yeme ve içmeyi terk etmek, meşru cinsel arzulardan kurtulmak için iğdişlik insanı ve İslami değildir. İnsan melek değildir, hakiki ihtiyaçlar için yemek ve içmek asıldır, çünkü yaşamak başka türlü mümkün değildir.

İnsan Allah ile bağını koparırsa her türlü cürmü işler, kan döker. Orucu tek bir kelime ile ifade edecek olursak oda “Takva” kelimesidir. Orucun hakikati takvadır. Sakınmak, duyarlı olmak ve sorumluluk olarak geniş bir çerçevede izah edilebilir. Takva denge demektir, beden ve ruh arasında, dünya ve ahiret arasında orta yolu sağlayan bir kavramdır. Takva ayni zamanda ahlaki bir terimdir. Yalnız ben yaşayayım mantığı ile hareket değil hep beraber yaşayalım. Aç susuz, bekâr nasıl yaşanıyor? Sıkıntıları neler? Ben başkaları için ne yapabilirimi cevap aramaya vesile olan bir ibadettir.

Fuhşun bir sektör olduğu hiçbir ahlaki kuralın işlemediği dünyada oruç insanlık için tabii bir reçetedir.

İnsanın kendi istek ve arzusuyla yaptığı bu amel Allah rızası için olursa, yani niyet ve gerekli şartlara uygun olursa dünya ve ahiret karşımıza iyilik olarak çıkacaktır.

Oruç ibadetinde Rabbimiz kullarını bilgilendirir, zorlamaz tercihi kullarına bırakır.

İnsanın meziyetleri zaafa dönüşebiliyor. İnsan iyilik ve kötülük işleyebilecek potansiyeli vardır. Hangi taraf beslenirse orası öne çıkacak ve kendini gösterecektir. Yalnız başına bir yere kadar gider, bu yolculuk el yordamı şeklinde olur. Kuran ve peygamber eşliğinde bu yolculuk güzel-kolay olur ve istenen netice verir.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ORUÇ FARZDIR
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları