poyrazoğlu otomotiv etiler

ÖRNEK MODEL İNSAN OLMAK

Mustafa Örki

23-01-2020

“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” Ahzap,21

Kur’an-ı Kerim her fırsatta olumlu vasıfları taşıyan insanları övmüş ve toplumda model insanlar olarak göstermiştir: Bu vasıfların her biri fert ve toplumun gelişmesine yönelik bir değerdir. Bunların uygulanmasında bütün insanlığın yararlanacağı ortak paydalar vardır.

Bir Müslüman olarak bizler ibadetimizde , salih amel ve davranışlarında yalnız rızasını kast ederiz. Yaptıklarımız nereye kime hangi zamana fayda getireceğini bilmeyiz. Model örnek insan olma hedefimizdir. “Nihayet bütün işler Allah’a döndürülür” Bakara/2,210

Tevazu başka bir şeydir, ama biz Müslümânız kendimizi asla küçük göremeyiz, hakkımız yok. Asri saadet örneğimizi var, Hz. Ebu Bekir bizim için nasıl örnek ise Bilal-i Habeşi de örnektir, onların fazilet açısından farklı olması başkadır.

“Ey insanlar! İşte size, Rabbinizden bir öğüt, kalplerdeki şüphelere bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an geldi.”Yunus/10,57

Vahyin bir adının da rahmet olduğunu anlıyoruz, rahmet yağmurdur sudur. Su ise hayat kaynağıdır, su ile canlılık başlar. İnsan vahyin ışığında bir hayat sürerse canlı-diri olur. Vahiy bizim için yol göstericidir, kalplerin gıdasıdır, “Hablül metindir” sağlam iptir. Sıkı sarılanı aydınlığa taşır. Bir misal verelim

İngiltere'de yaşayan Somali'li fakir bir kadın, yardım almak için bir radyo istasyonunu arar. Bu radyo programını dinleyen ateist bir İngiliz, bu Müslüman kadınla dalga geçmeye karar verir.

Kadının isim ve adresini aldıktan sonra sekreterini çağırarak ona büyük miktar gıda ve yardım malzemeleri alıp kadına götürmesini ister. Ve sekretere;"Eğer kadın gıdayı kimin gönderdiğini sorarsa, ona şeytandan olduğunu söyle" diye emreder.Sekreter, kadının evine geldiğinde, kadın mutlulukla gelen malzemeleri kabul eder. Sekreter ona: "Bunları kimin gönderdiğini bilmek istemiyor musun" diye sorduğunda; Fatima isimli okuma yazma bilmeyen bu kadın;

Ataist İngiliz düşünürü Dr. Timothy Winter'in Müslüman olup adını Abdülhakim Murad olarak değiştirmesine vesile olacak şu hârika cevâbı verir : "Kimin gönderdiği ile ilgilenmiyorum. Çünkü Allah bir şeyin olmasını istediğinde şeytanlar bile ona itaat eder" der..”

Somalili kardeşimizin model olmak gibi bir hesabı yok ama netice nereye doğru gitmiş. Dr. Timothy Winter şimdi Abdülhakim Murad olarak yaşıyor. O bir akademisyen, Müslüman olduktan sonra önce Kahire de sonra Cidde de tercüme merkezi kurar. İngiltere’ye döner iki yıl Türkçe Farsça eğitim alır. Sonra Cambridge Üniversitesinde "İslâmî araştırmalar" doçenti olur.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ÖRNEK MODEL İNSAN OLMAK
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları