poyrazoğlu otomotiv etiler

NİMET NEDİR

Mustafa Örki

11-04-2019

“Nimet verdiklerinin yoluna” Fatiha/1

O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. ….O, her şeyi hakkıyla bilendir.” Bakara/29

Ulemamız nimeti hidayet kitap/vahiy ve rızık başlığı ile anlamışlar. Ayni zaman da fıtrat, akıl ve vicdan ise doğuştan verilen hidayettir. Nimet, yalnız insanlar için söz konusudur. Nimetleri üç kısımda ayırmak mümkündür demişler. Nimet elde edilince sevinilir, tüm nimetleri Allah ile ilişkilendirenler hamd ve şükrederler. Bu müminlerin vasfıdır, yakışan da budur.

1. Allah tarafından her insana doğrudan verilen nimetler. Allah'ın insanı yaratması ve ona çeşitli rızıklar vermesi gibi.
2. İnsanlar tarafından yapılan iyilikler. Aslında bu çeşit iyilikler de Allah'tan gelen nimettir. Ama insanların aracılığıyla verilmektedir. Bu sebeple, Yüce Allah, bu nimetlere karşı şükretmek gerektiğini şöyle ifade etmiştir: Bana ve annene-babana şükret! Dönüş banadır" (Lokman, 31/14). Allah Teâlâ, nimetleri yaratanın kendisi olduğunu hatırlatması için, ayette kendisinden başlamıştır.
3. İman eden insanlara, itaat ve ibâdetleri münasebetiyle Yüce Allah'tan kendilerine verilen nimetler.
Nimetlerin en büyüğü, Yüce Allah'ın insanı yaratması, ona hayat vermesidir. Nitekim Kuran’da bu durum şöyle açıklanmıştır: Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki; siz ölüler idiniz, sizi diriltti" (el-Bakara, 2/28).
Hayat gibi son derece önemli olan nimeti bu ayette zikrettikten sonra, diğer nimetlerden ikinci derecede şöyle haber vermiştir: "O ki, yeryüzünde ne varsa, hepsini sizin için yarattı" (el-Bakara, 2/29).

Kendisiyle bir garaz ve karşılık değil de, iyilik ve fayda kastedilen şeydir. Cürcanî-Tarifat

Nimetler Rabbimizin ikramıdır, bu ikramı insan nasıl olur da görmez. Bizim şükretmemiz O’nu fazlalaştırmaz veya eksiltmez, ihtiyacı olan insanlardır.

Nimetler karşısında müminler nimeti ve sahibini güzel bulur, şükreder olması gereken budur. Bunun yanında nimetin üstünü örtüp nankörlük edenlerimiz var. Bu hastalıklı bir yaklaşımdır.

Hastalıklı yaklaşımın bir sebebi ise nimete alışma hastalığıdır ki, ciddidir. Allah'ın nimetlerine alışmak tehlikelidir adeta nimet değilmiş gibi görmeye başlamak. Nimetin nimet olduğunu hissetmeyip müktesep hak gibi görmek ise büyük tehlikedir.

Nimeti fark edip sahibini gören onu sever ondan razı olur, şükreder. Asıl önemli olan nimetlerin sahibini sevmektir. Nimet verilenlerin yolundan kasıt ise “Nebiler, Sıdık, Şehit ve Salih insanlardır.”

Nimeti büyükler vahiy, hidayet ve rızık olarak anlamış ve anlatmışlar. Tüm bunlar rabbimizdendir. “Yalnız sana ibadet eder ve senden yardım dileriz” ayetinden sonra istenmesi gerekenin ne olduğunu bir sonraki ayetten anlıyoruz.

İbadetleri sıradanlaştırmadan, eksikliği gelmeden önce kıymetini bilmek sahibini tanımak, hamd ve şükretmek müminlerin şiarıdır.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - NİMET NEDİR
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları