poyrazoğlu otomotiv etiler
13 Temmuz 2020 Pazartesi

Neler Kazandık?

Mustafa Örki

16-05-2020

Ramazan ayında yaptıklarımızla neler kazandık, artma aynı zamanda eksilme olarak neler oldu? Sevap kazandık, oruç ‘hasenat’ olarak kuran “on katını kazanacaktır” En’am/6,160 der. Ayrıca namaz ibadetinde olduğu gibi ‘Bir kısım günahların silinmesine sebep olur” Bak: Hûd/11,114 Hadislerde ise oruç ibadetinin karşılığını Allah c.c kendisi takdir edeceğini öğreniyoruz.

Oruç ibadeti ile takvamızı beslemiş oluyoruz. Takva fıtridir, beslenmeye ihtiyacı vardır, günahlara karşı bizi korur. Sözlük manasından hareketle “korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek” anlamlarındadır. Cürcanî, “Allah’a itaat ederek azabından sakınmaktır, bu da ceza almayı haklı kılan davranışlardan nefsi korumak suretiyle gerçekleşir” şeklinde tarif eder.

En önemli ise irademizi güçlendirmiş oluyoruz. Sözlükte “istemek, dilemek” anlamına gelen irade terim olarak “nefsin yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi, ona yönelmesi” veya “canlıyı, kendisinden değişik mahiyetteki fiillerin doğmasını sağlayacak bir duruma getiren nitelik” yahut “bir fayda elde etme inancının ardından doğan eğilim” gibi değişik şekillerde tanımlanmıştır. Müfredat

Kurân-ı Kerim’de irade kavramı hem Allah’a hem de insana nispet edilerek 139 yerde geçer. İnsan iradesinin Allah’ın sonsuz derecede özgür iradesi tarafından sınırlandırıldığı ve insanın Allah izin verdiği ölçüde özgür olduğu bildirilmektedir. İnsan bütün eylemlerinde iradesini “Allah’ı isteme” veya “Allah’ın rızasını isteme” şeklinde tayin etmelidir Rûm 30/38-39;

Bir başka husus rüştümüzü ispattır, sahurdan iftara kadar kendimize söz geçiriyor oluşumuzdur. Önemli bir olaydır bu, bazı kötü alışkanlıklarımızı geçici olarak vazgeçmemiz sıradan değildir. Asıl mesele devamını getirmektir, kazandıklarımızı çabucak harcamamaktır.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - Neler Kazandık?
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları