poyrazoğlu otomotiv etiler

NEDEN VE NİÇİN?

Mustafa Örki

05-12-2019

Neden ve niçin sorusu benim için çok önemli, nasıl yapılacağını bilmekten evladır. Çünkü bu anlayış bizi şuurlu olmayı taşıyacaktır. Körü körüne Müslümanlık anlayışı biz güzellikleri hissetmekle mümkün olacağına inanıyorum.

“İşte bu benim yolumdur ki dosdoğrudur, hiç şaşmak bilmez. Siz ancak bu yolu tutunuz: sağa sola sapan yollara uymayınız. Sonra Cenab-ı Hakk’ın yolundan ayrılmış olursunuz” Enam,153

M. Akif merhum Avrupa’da hayli müsteşrik/şarkiyatçı (Doğulu milletlerin din, dil tarih ve kültürlerini inceleyen bilim adamları) ile görüştüm, fakat bunlardan sadece birini gözüm tuttu ve ruhen sevdim der. Sebep? Bilgileri yüzeysel, bildiklerini tam tersini çevirerek anlatıyor olmalarına bağlar (11 Aralık 1918 d Sebilûrreşad) adam der ki: “Memleketinizde senlerce dolaştım, edebiyatınızı inceledim seçkinler için yazılmış, azınlığın varlığı çoğunluğa fayda sağlamıyor, sizler “avam” dediğiniz insanların idrakini yükseltmelisiniz. Mehmet Akif evet durum bu biz Anadolu insanına Âşık Garip’ler Kerem’ler ile okutmayı görev sandık.

Bugün durum ne? Farkı var mı? Bir an evvel insanımızın basiretini açmalı uyandırmalıyız. Uçanlar bilmem ne satışları, üflemelerle insanlar aldatılıyorlar. Alan satan memnun gibi, ama zaman kaybediyoruz ve acelemiz var. İnsanımızın idrakini basiretini yukarılara taşımalıyız ki İslam’ın düşmanları İslam’ın güzelliğini fark etsin.

İdrak basiret nedir nasıl anlaşılmalıdır? İnsan basiret sahibi olarak yaratılmıştır. İnsan gören gördüğünü idrak eden, işiten ama aynı zaman da sezgi gücüne sahiptir. Eğer insan önyargıları, şirk, küfür gibi olumsuz hisleri ile hareket etmez ise gerçekleri görür ise Kuran’ın “ülü’l ebsâr” ey akıl sahiplerinden olur.(Haşr/59,2) Ayet antlaşmayı bozan Nadir oğullarının korkuya kapılıp elleri ile evlerini yıkmaları ve sürgüne gönderilmelerini anlatır. Onlar kendilerinin kalelerinin kendilerini koruyacaklarını sanıyorlardı. Küfür onların basiretlerini bağlamış gerçeği görememişledir.

İlahi hakikattir ki, tüm günahlar, nifak, kin gibi olumsuz inançlar duygular yüzünden insan kalp gözü körleşir basireti bağlanır. Böyle insanlar için Kuran “Körler” tabirini kullanır. Bu dinin iki kaynağı yani Kuran ve Hz. Muhammed As bizlere can verir, kan verir idrakimizi uyandırır. Neden? Biz hakka kulak verdiğimiz için.

Kırk nasihatten bir musibet yeğdir sözümüz var, doğrudur artık biz bir musibet değil kırk musibete uğradık, artık ibret almamız vaktidir. Neden böyle diyorsun, camilerden fazla meyhaneler dolu, üstelik cami cemaatimiz şekle takılı kaldı, deriliğimiz kayboldu. Dindarlık denilince belli şeylere indirgendi. Hâlbuki Müslüman olmanın birkaç şarttan ibaret olmadığı bir gerçektir. Stadyumlara da ki şenlik neden camilerde olmasın? Olması gerekmez mi?

Başımızı kaldırıp kendimizi bir bakmakta yarar var, yanlış yollara sapmış olabiliriz. Musibetler gelmeden evvel kendimizi toparlamalıyız, yapabilir miyiz? Hiç şüpheniz olmasın. 5 Aralık 2019

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - NEDEN VE NİÇİN?
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları