poyrazoğlu otomotiv etiler
23 Şubat 2019 Cumartesi

NEDEN SEVDİLER

Mustafa Örki

29-03-2018

“Ey iman edenler! Allah’a ve O’nun Elçisi’ne itaat ediniz,uyunuz/bağlılığınızı gösterin. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyiniz.” Enfal/8,20

Allah(cc) Rasûlü'ne insanlara/müminlere itaate davet etmektedir. Bu itaatin kuru bir itaat değil de, içten gelen bir itaat olmasını istemektedir. Böyle bir itaat ise ancak, O'nu (sav) içten gelen bir sevgi ile sevmekle mümkündür. Peygamberimiz ve arkadaşları/ashabı Rablerinden iyilik gördüklerini fark ettiler, Allah kullarını seviyor, yardım ediyordu. Bu güzellikleri kendilerini karşılksız seven vahyi ileten, fedakârlık gösteren Muhammed (As) kayıtsız kalamazlardı. Seven sevdi nefret eden âyette olduğu gibi oldu “kâfir ve müşrikler Kuranı dinledikleri zaman bakışları öldürecek gibi bakmaları” Kalem/68,51

Bir kimseyi sevmek için de elbet¬te bunun birtakım gerekçeleri olması gerekir.İlk gerekçe vahiydir, ikincisi peyamberimizin davranışlarıdır. Ashabı Kiram sadece kelim-i Tevhidi söylediler kabül ettiler ve hayatları değişti

Hz. Peygamber'in sevgi anlayışı merkezinde hoşgörü ve insan sevgisi vardı. O'nun kalbi şefkat, merhamet ve insan sevgisi ile dolu idi. Neden? Çünkü Allah (cc) kullarını seviyor. O rahmandır,sevmese yaratmazdı, insanın emrine sayısız nimet sunmazdı.

Peygamberimizin sevgisi; bütün insanlar için geçerliydi. En çok da mü'minleri severdi. O, Müslümanların hüzünleriyle hüzünlenir, sevinçleriyle sevinirdi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sevgiydi bu.Çünkü O’nun ahlakı Kur’an ahlakı idi.

yaşatmak için yaşamıştı. Sevginin adı olmuştu. Kendisine kin kusanlara bile merhamet etmiş, yıilarca karşısında kılıç tutan insanlara, Mekke'ye girince onları öldürmek varken eman vermişti, affetmişti. Bu ne büyüklüktü.

Hz. Muhammed (s.a.v.) de eşsiz bir sevgi pınarıydı. Bütün yaptığı işlerde sevginin tezahürü görülürdü. Hiçbir insan O'nun gibi sevmedi, sevemezdi ve sevmeyecekti yaratılan Âdemoğlunu. O, insanları bütün yüceliği ile sevdi. O, bir çocuğa bakınca gözlerinin içi güler, yüreği alev alırdı. Alay edenler ne bilirierdi O'nun derinliklerindeki insanlık sevgisini. O, en kötünün bile ayağına onlarca kez gitti. Yeter ki o yanmasın, ateş onu almasın diye! Taifte taşladılar O'nu. Kanlarını yukarı sildi, yeter ki helak olmasın diye. Belki içlerinden biri doğru yola gelirdi.

O, bizleri sevdi, bizden öncekileri de, bizden sonrakileri de... O, bütün bir ümmetini toptan sevdi. O, tüm insanların mutlu olmalarını istiyordu.

Bizde kendimizce seviyoruz sevgimizi saygımızı söz ile yetinmiyoruz, davranışlarımızı yansıtıyoruz. Sahabe de böyle idi, çünkü ancak böylelikle Allah cc kendilerini sevebilirdi.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - NEDEN SEVDİLER
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları