poyrazoğlu otomotiv etiler
6 Haziran 2020 Cumartesi

NEDEN?

Mustafa Örki

22-11-2018

“Kim rahman’ın zikrinden(Kur’andan) yüz çevirirse biz onu şeytanı arkadaş ederiz: böylece o şeytanın yoldaşı olur.” Şüphesiz bu (şeytanlar) onları yoldan çevirirler, onlarda kendilerini doğru yolda sanırlar” Zuhruf/43,36.37Burda anahtar olan üç kelime anlaşılması gereken öemli kelimelerdir. “ya’şu, zikru’r-rahman ve nukayyid” bu kelimeler bizim yeniden canlanmamıza vesile olacaktır, yeter ki anlaşılsın inanca ve eyleme dönüşsün.Ya’şu gözün dumanlı olması iyi görememesi, kör olması gibi anlamı yanında yanlış bakma anlamındadır. Zikir Kur’andır, kullanıma hazır bilgidir.

Nukayyıd yumurtayı saran dış kabuktur ayette geçen şekliyle “Şeytanın insanı yumurta kabuğu gibi sarmasına denir.İnsan iyiliğide kötülüğüde kendisi yapıyor, yaptırmasına zemin hazırlıyor. Şeytan ve şeytanın vazifesini yapanlar çalışıyor, birileri bizi doğru yoldan saptırıyor biz kendimizi doğru yolda zannediyoruz. Netice müslümanlara kan ve göz yaşı kalıyor.Bu kadar acıya rağmen insan nasıl duyarsız kalır?

Benim gücüm yok diye mazeretin arkasına sığınır? Kendince süsü şeylerin peşine takılır? Osmanlı dört asır Batı Trakya’da kaldı. Oraya islamı değil müslümanları götürdü, sonra bu aileler büyük bölümü geri döndü. Niye çünkü bu din müslümanlara çare olmadı da ondan. Ne eksikti? Kaybettiğimiz ne idi? Niçin canlılığımızı kaybettiler? Bu sorunun cevabını Şûrâ sûresi âyet 52 açıklıyor.“İşte biz sana böylece emrimizden bir ruh (kalplere can veren) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin.

Biz onu bir nur yaptık; kullarımızdan dilediğimizi doğru yola eriştiririz” Vahiy meleğine Cebraile Ruhul-kudus denmeside bundandır. Kuranın bir adı olan ruh insanla buluşunca hayat başlar, canlılık meydana gelir. Osmanlı dedelerimiz iyi insanlar çok olmuş ama büyük insan mütefekkir yetiştirememişler. Kuranı okumuşlar zamanın şartlarınauygun dava adamları olmamış, sonra gelenler ise kapısına kilit vurmuşlar.

Akif merhum “ Goğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı,/ Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı” merhum bunun içtihatla yapılacağını söyler. Hadi göster bakayım şimdi de İbnü’r- Rüşd’ü?/ İbn-i Sînâ niye yok? Nerde Gazâlî görelim?/ Hani Seyyid gibi, Râzi gibi üç beş âlim/ En büyük fâzılınız: Bunların âsarından, Belki on şerha bakıp, bir kuru ma’na çıkarın,Dün okullar var idi Kuran gibi etrafını aydınltan bir nur var idi. Ne olduda böyle olduk? Yine küllerimizden çıkabiliriz. Yeter ki şeytanın ve şeytanlaşmış insanların istismarından kurtulalım. Her bir insana rol düştüğü bir gerçek.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - NEDEN?
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları