3 Haziran 2020 Çarşamba

MÜKÂFAT VE CEZA GÜNÜ

Mustafa Örki

25-04-2019

“O din gününün sahibidir” Fatiha/1,4

Din günü alacak- verecek hem de boyun eğdirme anlamına gelir. Sağanak yağmura din denilmiştir neden? Yerdekilere borçlu çıkardığı, kendisine boyun eğdirdiği için. O günde kimse kimseye fayda veremez. O Allah ki bize kitap göndermiş bir de rol model örnek resul göndermiş ve kullarına seçim hakkı vermiş.

İşin en can yakan tarafı kendini Müslüman olarak tarif eden bizlerde, bir sorunumuz var. Hayatı İslamileştirmek için gayret noktasında olması gereken yerde değiliz. Müslüman dünya ve ahiret hasene güzellik ister istemelidir. Bunun için isteyerek çalışması gerekir. Aliye İzzetbegoviç Müslümanlar için en büyük mucize çalışmaktır der.

Bu konuda Mehmet Âkif, geri kalmışlığa yol açan, bunun hem sebebi hem de sonucu olarak karşımıza çıkan ve bundan kurtulma da belki en büyük engeli oluşturan "psikolojik unsur" a da dikkatleri çekmektedir. "çalışma ve başarma güdüsü" eksikliği ciddi bir yaradır.

Bir şiirin de “Hülâsa, hepsi çalışmak, yorulmak isteyecek/Fakat çalışmak için, önce şart olan: istek! Der.

O çare önermektedir; Problemlerin kaynağına cehaleti koyduğu için, onun ilk ve en önemli mesele olarak eğitim-öğretim konusu kendilerine hiç bir ümit, hiç bir ideal, hiç bir âtî hissi verilmeyen, hissi olmayan, fikri bozuk olan, haksızlığa karşı azmi mefluç yani felce uğramış bir nesil vardır. Ve neslin terbiye edilmesi gerektiğini söyler.

Cehâlet insan için en başta gelen kusur ve tehlikelerden biridir. Nitekim Râgıb el-İsfahânî, insanı diğer canlılardan ayıran meziyetlerin başında akıl ve bilginin geldiği şeklindeki ya azgınlık, serkeşlik, arzuların etkisinde kalma, hayvanî içgüdülere boyun eğme”, kısaca “barbarlık” anlamına geldiğini söyler.

Amr b. Külsûm’un Muʿallaka’sında yer alan, “Hele biri kalkıp bize karşı cahillik etmeye görsün, biz cehâlette herkesten üste çıkar, cahillerden daha cahil oluruz” anlamındaki beyitte cehâlet “şiddet ve saldırganlık” mânasın da kullanılmış ve bir erdem sayılmıştır.

Cehaleti bırakıp saye sarılmalı, kerim olana dönmeliyiz ve iyi ki din günü var demeliyiz. İhtiyacımız var. Haksızlığa uğradık, yapanın yanına kâr kalmamalı, yaptıklarımızın karşılığını almalıyız. Ve kerim olana dönmeliyiz“Kerim olan rabbinden seni alıkoyan ne? Bu ayette geçen “Ğurur” kelimesi insanı kendisine zarar verecek şeyi yararlı diye sarılması kendini aldatmasıdır. Kerim Allah’a nispet edildiğin de cömert, iyi lütuf ve ihsanda bulunan, övgüye layık, affeden bağışlayan bu vasıfları şahsında toplayandır. Neden böyle yapıyor? Din gününü yok saydığı için ayet açık ve net. Ahiret bizim atimiz- geleceğimiz istikbalimizdir, nasıl olur da geleceğimizi yok sayarız? Nasıl olur da ibadet olan çalışmayı hayatımızdan çıkarırız?

Çalışma isteği başarma arzusu olmalı, bitmemelidir sonuç ne olur? O bizim için önemli değildir, yolda olmamız istikametimizin doğru olması yeterlidir. Biz hem dünya hem de ahretimiz için gereklidir. Dünya onların olsun ahiret bize yeter diyemeyiz, çünkü ahiret dünyamıza bağlı. Dün başaranlar bugün niçin başarmasın?

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - MÜKÂFAT VE CEZA GÜNÜ
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları