etiler poyrazoğlu otomotiv
17 Şubat 2020 Pazartesi

Milli Egemenlik Bayramı Dolayısıyla:

Önder Göçgün

23-04-2018

Bir hatıranın ışığında, Atatürk'ün çocuklara verdiği değer ve önem: (1)

“ Bir yaz mevsimiydi. Bir gece Boğaz’da Anadolu sahilini takip ederek, Acar motörüyle bir deniz gezintisi yapıyorduk. Motörde Fuat Köprülü, rahmetli Recep Peker’le Yunus Nadi Beyler de bulunuyordu.

Kanlıca önlerine geldiğimiz zaman, yalılardan birinin bahçesindeki elektrik aydınlatılması ve toplanan halkın gösterdikleri tezahürat Atatürk’ün nazar-ı dikkatini celbetti. Mütehassis oldu. Ve motörün sahile, bahçenin yanına yanaşmasını emretti. Yalının İmar Bankası şeflerinden Fuat Ramazanoğlu’na ait olduğu ve çocuklarına sünnet düğünü yapıldığı anlaşıldı.

Bir vatandaşın böyle sevinçli gününe tesadüfen iştirak etmiş olmasından dolayı Atatürk’ün duyduğu memnuniyet yüzünden açıkça okunuyordu. Fakat çocuklara derhal birer hediye veremeyeceğinden dolayı üzülüyorlardı. Bir müddet sonra, Atıf ve Saha ismindeki iki sünnet çocuğunu getirdiler. Atatürk, çocuklara iltifat etti, sevdi, okşadı. Bilhassa Saha ismindeki çocuğun bakışları, serbest tavırları Atatürk’ün nazar-ı dikkatini celbetti. Atatürk, etrafındakilere bu çocuğu göstererek:

- Bakınız, çocuğun gözlerinden zekâ fışkırıyor. İstikbalde büyük bir adam olacak.

diye iltifat ve temennilerde bulundular.

Atatürk, çocuklara mutlaka birer hediye vermek lâzım geldiğini düşünüyor ve içi içine sığmıyordu. Nihayet çocuklara İş Bankası’ndan birer miktar para verilmesi için orada dikte ettirdiği mektubu imza etti ve pederleri Fuat Bey’e verdi.

Çok kibar eski bir aileden, centilmen, efendi ruhlu bir zat olduğu ilk bakışta anlaşılan ev sahibi mektubu alıp, teşekkür ettikten sonra Atatürk’e:

- Müsaade ederseniz bunları bankadan tahsil etmeyeceğim.

dedi.

Atatürk, önce maksadını anlayamadı. Ve:

- Neden?

diye sorunca, Fuat Bey derhal:

- Efendim, dedi, parayı tahsil için imzanızı havi olan bu vesikayı İş Bankası’na terk etmem icap eder. Alacağımız para alınır, sarfolur gider. Halbuki bu vesika ve kıymetli hâtıra, bana ve çocuklarıma değil, bütün torunlarıma bir iftihar vesikası olarak kalır. Bunun için, para mukabilinde bu kıymetli hâtırayı elimden çıkaramam.

Bu çok samimî cevaptan Atatürk pek mütehassis oldu ve:

- Çok güzel düşündünüz.

deyip, Başyaver Celâl’i çağırarak:

- İş Bankası’na başka bir mektup yazınız da o mektupla bankadan parayı alsınlar. İlk yazdığınız mektup da kendilerine hâtıra olarak kalsın.

emrini verdi." (Kılıç Ali, “Atatürk’ün Hususiyetleri”, İst. 1955, Sel Yayınları, s.70 v.d.)

(Devam edecek)

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - Milli Egemenlik Bayramı Dolayısıyla:
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları