etiler poyrazoğlu otomotiv
12 Aralık 2019 Perşembe

Milli Egemenlik Bayramı Dolayısıyla:  Bir hatıranın ışığında, Atatürk'ün çocuklara verdiği değer ve önem: (2)

Önder Göçgün

30-04-2018

(Geçen yazıdan devam)

Atatürk, çocukları çok severdi. Gittikleri yerlerde gözüne bir çocuk ilişirse, derhal onunla sıkılmadan, yorulmadan uğraşırdı. Çocukların ellerine birer kâğıt, kalem verdirerek yaşlarına göre kimine isim, kimine hesap ve hendese, kimisine Güneş-Dil teorisine ait meseleler yaptırarak meşgul olmaktan zevk duyardı.

Meselâ, oğlum Demir küçüktü. Yazı ve şiir yazmağa hevesli idi. Hatay için bir şeyler yazmıştı. Birgün çocuğu karşısına aldı. Hiçbir usanma alâmeti göstermeden, saatlerce onu dinledi. Yazdığı yazıları tashih etti.

Çocuklarla böyle uğraşmaktan zevk alırlardı. Hele Ülkü’ye tahminlerin fevkinde bir sevgi ile bağlanmıştı. Ve onu o kadar candan severdi ki, ölüm gününden bir iki gün evveline kadar, sabahları uykudan kalkar kalkmaz gözleri Ülkü’yü arardı. Onu yanına getirtir, saatlerce konuşur, meşgul olurlardı. Diyebilirim ki bütün eğlencesi Ülkü olmuştu. Ülkü’nün, ‘Atatürk!’ diye uzaktan bağırarak, koşup gelip kucağına atılmasından büyük zevk duyarlardı.

Her nereye gitseler, Ülkü’yü yanlarından ayırmazlardı. O büyük adamın Ülkü ile nasıl meşgul olduğu görülecek bir manzara idi.

Zavallı Ülkü, bir aralık tifo hastalığına tutulmuş, Dolmabahçe Sarayı’na yatırılmış, tedavi ediliyordu. Doktorlar, Atatürk’ün bu sâri hastalıkla temasını istemiyorlardı. Atatürk ise doktorları dinlemez, gece gündüz Florya’dan kalkar, Dolmabahçe’ye gelir, Ülkü’nün sıhhî vaziyetini yakından takip ederler, onunla ehemmiyetle alâkadar olurlardı." (Kılıç Ali, “Atatürk’ün Hususiyetleri”, İst. 1955, Sel Yayınları, s.73 v.d.)

(Devam edecek)

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - Milli Egemenlik Bayramı Dolayısıyla:  Bir hatıranın ışığında, Atatürk'ün çocuklara verdiği değer ve önem: (2)
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları