poyrazoğlu otomotiv etiler

Mevlâna’dan Seçme Sözler ve Yorumları: İNSAN OLAN, İNSANA KÖTÜLÜK ETMEZ VE ETMEMELİDİR!

Önder Göçgün

02-12-2019

398- Bıçak, kendi sapını kesmez; kesemez.

Hz. Mevlâna'nın Mesnevi'sinde yer alan bu sözlerinde bıçak, insana teşbih olunur; yani onun sembolü, simgesi durumundadır. Buna göre Hz. Mevlâna şu gerçeğe işaret eder:

Nasıl bıçak kendi sapını kesmez, daha doğrusu kesemez ise; insan da kendinden olan, kendisi gibi olan insan kardeşlerine zarar veremez ve vermemelidir. Bu, gerçek anlamda insan olmanın özüdür, temel şartıdır.

Çünkü insan; tekâmül etmek, gelişip olgunlaşmak, faydalı, hayırlı bir varlık olmak için yaratılmıştır; gerilemek, zararlı ve faydasız bir yaratık olmak için değil! Bu bakımdan dili, dini, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun; her insan daima iyi, doğru, hayırlı, uğurlu, güzel bir varlık haline gelmeli, gelmesini bilmeli, bu yolda büyük çaba harcamalıdır.

Hz. Mevlâna, kendini diğer insan kardeşleriyle öylesine özdeşleştirmiştir ki Farsça bir beytinde:

Hem men menem, hem tü tüi hem tü meni

Ni men menem, ni tü tüi ni tü meni

(Hem ben benim, hem sen sensin, hem sen benim.

Ne ben benim, ne sen sensin, ne sen benim!)

der. Bununla da, "sen ben yok; biz varız." şeklindeki Türkçe özdeyiş çizgisinde konuşarak; kendisiyle diğer insan kardeşleri ve bir kimse ile de başkaları arasında herhangi bir fark, ayrılık gayrılık, ayrıcalık, üstünlük olmadığı gerçeğini anlamlı bir şekilde ortaya koymuş olur.

*

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - Mevlâna’dan Seçme Sözler ve Yorumları: İNSAN OLAN, İNSANA KÖTÜLÜK ETMEZ VE ETMEMELİDİR!
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları