poyrazoğlu otomotiv etiler
23 Şubat 2019 Cumartesi

MANEVİYAT İÇ KUVVET

Mustafa Örki

13-07-2017

“Ey Nebi!) De ki: "Kim Cibril'e düşmansa, iyi bilsin ki o, hakikatten ellerinde kalanı doğrulayan, bir rehber ve inananlar için de bir müjde olan vahyi, senin kalbine Allah'tan aldığı izin sayesinde indirmiştir.”2,97

Elbette maddi şeylere ihtiyacımız var, ama insanın bir de manevi tarafı var. Hatta maneviyat maddi olan şeylerin önünde gelir. Her sabah önce cami veya seccade sonra fırın olmalıdır. Maneviyat gibi bir enerci ancak ibadetlerle kazanılır.

“Manevi kelimesi duygu organları olmaksızın kalp ile kavranıp bilinen şeye denir” maddi olmayan, ruhani ruha ve gönle ait olan şeye maneviyat denilmiştir. Akıl, bilgi, inanç gibi bir kavramdır. Kısaca bir iç dünya kuvvetidir.”

Maneviyatı vahiy kaynakları ile beslenen bir güçtür. Peygamberimizin 40 yaşından sonra Mekke Müşriklerinin her türlü çare karşısında davasından vazgeçmeyen bir insanın maneviyatı çok güçlü olması gerekirdi.

Vahiy peygamberimizin kalbine inmiş olması, daveti insanların kalbine yapması da bu doğrultuda anlaşılması gerekir. İslam dini maddi olanı inkâr etmez ama maneviyatı ağır olan ve önceleyen bir değerdir.

İnsan maddi yönü kadar manevi yönü olduğu bir gerçektir, ihtiyaçları maddi ve manevidir. Ve tüm insanlar doğru veya yanlış inançları vardır. Önemli olan doğru inanç sahibi olmaktır. İlim sahipleri insan manen hastalanabilir, inançsızlık/küfür, nifak, günah işleme gibi diye tespit etmişler. Bu hastalık iman etme ve ibadet etmeyi engeller.

Peygamberimizin hayatını baktığımızda O Risalet vazifesini aldığı frekansta bitirmiştir. Vahyin inişi sürmüş, ayni zamanda Allah’ın kuluna yardımı sürmüştür. O sebeple O güçlüydü, inanmıştı.

Fatiha eşliğinde meseleyi anlamaya çalışırsak şöyledir. “Hidayet” ,“Yalnız sana ibadet ederiz ve senden yardım dileriz” anlayışına bağlıdır.

Maneviyat bir güçtür, doğrusu İslam anlayışındadır. Ne yazık ki, ideoloji, meşrep-mezhebin de bir manevi tarafı vardır. Bugün terör belası dün olduğu gibi bugün militan kazanma, eylem yaptırmada maneviyatını oluşturuyor ve kullanıyor.

Biz ne yapacağız? Doğruyu anlayacağız bileceğiz. Bir insan nasıl olur ölmeyi ve öldürmeyi gider? Sonunda bir şekilde bir kazanım yoksa niçin öldürsün ve ölsün, intikam alma duygusu nereye kadar meseleyi götürür. Üstelik bir de hiç günahı suçu olmayanlara doğru olursa. Savaş hukukunda kadın, çocuk yaşlıya dokunulmaz.

Merhamet ayağını yeniden diriltmeliyiz, öldürmeyi gelen dirilmeli. Hz. Ömer öldürmek için yola çıkmıştı ama yolda kız kardeşinin evinde duyduğu ayetler onu diriltmişti.

Evet, insanın manevi gıdaya ihtiyacı var nasıl ve nereden alacağız? Fatiha ekseninde düşündüğümüzde tüm ibadetleri özünde toplayan Namaz ibadeti başta gelir. Aslında tüm ibadetler maneviyatımızı besler, doğru eda edilmeli ve niçin yapıldığını bilmek gerekir.

Namaz ve diğer ibadetlerin maddi bir boyutu var. Fatih Sultan Mehmet Hana dervişler “Sultanım bizim duamız olmasaydı bu fetih gerçekleşmeyecekti” derler. Fatih kılıcın kabzasını tutar “Bunun hakkını unutmayın” der diye anlatılır.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - MANEVİYAT İÇ KUVVET
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları