poyrazoğlu otomotiv etiler

MÂLİ İBADETLER

Mustafa Örki

04-06-2018

“ Onlar gaybe inanırlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verilenlerden infak ederler” 2,3

İnsanlıkla yaşıt ibadetlerden biri mal ile yapılanlardır. Mekke müşrikleri risaletin ilk başlangıcında namaz ile başlayan bu ibadeti itiraz etmemişlerdir. Çünkü onlar Dedeleri Hz. İsmail’den bunu biliyor olmalılardır. Mekke şehir devletinin kurucusu Kusayy Mekke’nin zenginlerinden hacılara yemek yedirme görevi olan “rifade” ve su içirme görevi olan “sikaye” için zekât toplama sistemini vaz etmişti.

İnfak mali bir ibadet, farz olan zekât, vacip olan fıtır sadakası ve sadaka olarak nafile/gönüllü olarak yapılan şekillerde ifade edilebilir. Allah yolunda vermek, ihtiyacından arta kalanını vermek olarak teşri kılınmıştır. Daha sonra Medine döneminde zekât miktarı 1/40 oranında istikrar bulmuştur. Hz. Ali (r,a) bu zekât oranını cimri zekâtı olarak ifade etmiştir.

Fıtır sadakası ramazan çıkmadan verilir, zekâtın kendine göre şartları var ve bir zaman dilimi var, bir yıl geçmesi gibi ve sadaka her zaman verilir.

Müslüman çalışmalı hedefi almak değil vermek olmalıdır, gereksiz borçlanmadan sakınmalıdır.

İslam’ın daha ilk yıllarında nazil olan ayetlerden birinde Rabbimiz şöyle buyuruyor.” O halde Kuran’dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekâtı verin, Allah için (diğer hayır yollarına) halisane harcayın. Nefisleriniz için (bu dünyada) peşin olarak ne hayır işlerseniz, onun sevabını Allah katında daha hayırlı ve mükâfat bakımından daha büyük bulacaksınız. Bir de Allah’dan mağfiret dileyin; çünkü O, Gafûr’dur= mağfireti çok boldur, Rahîm’dir= çok merhametlidir” Müzzemmil/20

Peygamberimiz ve ashabı Hayber fethine kadar ne karınları doydu, nede üstlerini doğru dürüst bir şey giydiler. Yardımlaştılar ve ayakta durdular, onlar ümmet/toplum olmanın en güzel örnek oldular.

Bugün için insanımız bireysel olarak mali ibadetlerini yerine getiriyorlar ama olması gereken noktada değil. Fakirimiz mütevazı olmalı, zengin ve servet düşmanlığı yapmamalı. Zengin ve fakirimiz kazandığını dengeli harcamalıdır. Dünya harcama çılgınlığına doğru gidiyor. Bir Müslüman kredi kartı mağduru olmamalıdır.

Çalışmak ama verimli çalışmak en iyi zengin-iş adamı yetişmeli, yeni aş ve iş imkânları geliştirilmelidir. Kazananlar daha çok kazanmak ve biriktirmek için olmamalıdır. Helal ve meşru yollar tercihimiz olmalı asla sömürgeci bir ruh ile zenginlik hedefimiz olamaz. Emek kutsaldır,

Peygamberimizin Mekke’den hicretinden sonra yaptığı ilk işlerden biri Medine’de Pazar yeri ve kurallarını oluşturması işidir. Niye çünkü insanın bilgi ve maneviyat kadar maddi olan yönünün de beslenmesi gerekir. Yaptığı muahede kardeşlik aileler oluşturması yardımın daha kolay yapılmasına yöneliktir. Sahipsiz insan kalmamalı Muhacir ve Ensar arasında yapılan kardeşlik cidden işe yaramıştır.

Bazen zekât verecek kardeşlerimiz tembelliği meslek edinmemiş, gerçek fakir arayan muhtaç insan arayan duyarlı zenginlerimizin var olduğundan haberdarım. Mali ibadet işlemek isteyenlerin emin ellere gerçek muhtaç insan araması takdire şayandır.

Sorunlarımız var, zekât gibi bir kurumu tam manasıyla çalıştıramıyoruz. Zekâta tabi mallar ve nisap miktarı verilmesi gerekenler maksada yönelik yeniden güncellenmeli. Bu iş ciddi ve bunu ilim ehli yapması gerekiyor. İnşallah tez zamanda gerçekleşir.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - MÂLİ İBADETLER
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları