poyrazoğlu otomotiv etiler
6 Haziran 2020 Cumartesi

İZ BIRAKANLAR, NEBİLER

Mustafa Örki

15-11-2018

“O öyle Allah’tır ki, Ondan başka ilâh yoktur. Hükümrandır, her vasfına mükemmel, her türlü eksiklikten münezzehtir, selamete erdirendir. İnanıp sığınana güven verendir. Mutlak galibtir Cebbârdır, büyüklük ve ululukta eşsizdir...” Haşr/59, 23“En güzel isimler O’nundur” En güzel nitelikler, özellikler vasıflar O’na aittir. Rabbimiz bize kendini bu isimlerle tanıtmış. Biz bu isimlerle onu yüceltiyoruz, gücümüz yettiğince bu isimleri ezberlemek değil anlamını bilmek ve o istikamette hayatımızı inşa etmek durumundayız. Bu âyette geçen Cebbâr kelimesi ceberrut, dilediğini zorla yaptıran iradesine karşı konulamayan cebârrut manası geldiği gibi ikinci bir manası daha vardır.

Elmalılı Merhum tefsirinde Cebbâr ismi kırığı yerine getirip sarmak anlamındaki cebir kökünden dertlere dermen veren, ihtiyaçlara gideren, işleri düzeltendir der. Cilt 6, s.4872Dünyada kalbi kırık, dertli yaralı maddi ve manaevi şifa bekliyen insanlar var. Bunun yanında tuzu kurular var, zulum var. Bu işleri kim düzeltecek? Bu şeref kime ait olacak? Elbette insana iyilik ve güzellikleri iyi insanlar yaşayıp yaşatacaklar.

Bu mevzuda Allah resulunun elçileri ve onun izinden gidenler bu işi yapacaklar. Onlar çalışmışlar kendilerine yakışanı yapmış, sıra bizde. Rabbimiz Kuranda şöyle buyurmuş.“Peygamberler kendilerine yakışanı yaptılar, inkâr edenler kendilerine.” Hud/11,93 Kur’an bize tarihte iyi-kötü iz bırakan iyilerin ve kötülerin bazı isimlerini verir. Bu isimler eser bırakanlardır. Nebiler insanlara iyilik taşıyan izi sürülesi örnek insanlar takdim eder. İşte o güzel örneklerden biri de Hz. Muhammed (As) son nebidir.

Her canlının doğumu kendisince önemlidir. Fakat son nebinin durumu farklıdır, O rahmet elçisidir izi takip edilecek olandır.Şu anda yaşayan müslümanlar olarak ya varlığımızı sürdüreceğiz yahutta yok oluşa doğru sürüklenme arasında ince bir çizgideyiz. İki terim takva ve iman kelimesi bizim yolumuzu aydınlatmaktadır.“Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve sorumlu davransalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar, Biz de yaptıklarından dolayı onları yakalayaverdik” Â’raf/7, 96Müslümanlar olarak bilmeliyiz ki takva insanın sorumluluklarını bilme, yerine getirme ve günahlardan koruyan bir bilinç hâlidir.

İman güven, emniyet emanettir. Güven ve sorumluluk duyguları insanlarda bir karşılığı yoksa yok oluşa çöküşe doğru bir adımdır. Her bir müslüman gücü yettiği nisbette sorumludur.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İZ BIRAKANLAR, NEBİLER
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları