poyrazoğlu otomotiv etiler
6 Haziran 2020 Cumartesi

İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU) NEDİR?

Dr. A. Kadir Kıran

29-11-2017

İyi tarım uygulamaları, tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemlerin toplamı olarak tanımlanabilir. İyi tarım uygulamalarında amaç; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanmasıdır. İyi Tarım uygulamaları (İTU), tarımın kendisi olup, alternatif bir tarımsal üretim değildir. Kimyasal ilaç, suni gübre vb. uygulamalar söz konusu olmakla birlikte bu uygulamalar entegre ürün yönetimi prensiplerinde insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde uygulanmaktadır. Bununla birlikte tarımsal üretimin İTU prensiplerinde yapılması, geçmişte sanayi sektörü ile başlayıp hizmetler sektörü ile devam eden kalite yönetim sistemi prensiplerinin, tarımsal üretimin içerisinde uygulanmasını gündeme getirmiştir. Bu uygulamaların sonucunda, tarladan sofraya izlenebilirlik tesis edilmektedir.

Dünya’da yaşanan gelişmeler, geleceğin en önemli sektörünün tarım, stratejik ürünün ise gıda olacağını göstermektedir. Gıda arzını sağlayan tarımsal üretimi yönlendiren en önemli unsur da tüketici talebi olmaktadır. Tüketiciler ise kendilerine sunulan ürünün güvenli olduğuna dair kanıtları aramaktadır. Bu durumda Türkiye, Dünyada yaşanan değişimi ve gelişmelerin ışığı altında hem ulusal beslenmeyi sürdürülebilir bir şekilde güvence altına alabilmek, hem de uluslararası piyasaların talep ettiği koşullarda tarımsal ürün ihracatında bulunabilmek için iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak devam ettirmelidir. Bununla birlikte, gelecek tarımın kendisi olan iyi tarım uygulamalarının, sadece ihracata yönelik üretimde yaygınlaşmasından ziyade, üretimin büyük çoğunluğunun iç piyasada tüketen ülkemiz tarım sektöründe her alanda yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir.

Dünya nüfusunun ve beslenme ihtiyacının hızla artmasına karşın, kaynakların sınırlı olması ve aşırı kullanımı, küresel ısınma, iklim değişikliği ve kirlilik tarımın; iyi tarım uygulamaları doğrultusunda gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir tarımın ulusal ve uluslararası alanda en iyi uygulaması olarak bilinen İTU; çevre dostu üretimin yaygınlaştırılması, biyolojik çeşitliliğin teşvik edilmesi, gıda üreticilerinin ve tüketicilerinin korunması, uluslararası standartlara uygun ürünlerin ihracatının sağlanması gibi pek çok fayda sağlamaktadır.

İTU ülkemizde ilk olarak 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan bir yönetmelikle uygulamaya başlamıştır. 2014 yılı rakamlarına göre; 49 ilde 499.000 da alanda 3040 üretici ile yapılmıştır. Ülkemizde İTU Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim ve Su ürünleri üretimi kapsamında yürütülmektedir. En fazla ITU uygulaması olan iller Adana, Aydın, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Manisa’dır. İlimizde de son yıllarda meyvecilikte uygulama başlamıştır. Irlıganlı Kasabamızda bazı üreticilerimiz tarafından Hicaz narları bu uygulama kapsamına alınmıştır. Ayrıca devletin 2008 yılından itibaren İTU uygulamalarına destek vermeye başlaması ile kısa sürede artış gözlenmesi beklenmektedir. Yine indirimli zirai kredi desteği de 2007 yılından itibaren yapılmakta olup, bu alan teşvik edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu uygulamanın daha da hızlanacağı beklenilmektedir. İlimizdeki üretim çeşitliliği bu uygulamalar için oldukça uygudur. Üreticilerimiz İTU hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğünden geniş bilgi alabilirler.. İyi Tarım Uygulamaları dileklerimle…

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU) NEDİR?
Dr. A. Kadir Kıran - Diğer Yazıları
Bütün Dr. A. Kadir Kıran Yazıları